SINDIKAT  POLICIJSKIH  SLUŽBENIKA
Zagreb, Avenija Gojka Šuška 1 - I. PAVILJON, prizemlje
Tel. 01/ 2426-296, spec. 26-296
Fax. 01/ 2426-246, spec. 26-246

Diskriminacija SPS-a od strane MUP-a

Broj: SPS-01-02/72-2016.
Zagreb, 16. 11. 2016. godine

 

MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA
KABINET MINISTRA
n/r ministra gosp. Vlahe Orepića

 

PREDMET: DISKRIMINACIJA SINDIKATA OD STRANE MUP-a,
- pritužba, dostavlja se.-

 

Poštovani ministre, gospodine Orepić,

Zatražili smo od Vas i dobili podatke o broju sindikalno organiziranih zaposlenika u MUP-u po sindikatima koji su utvrđeni na temelju obustava na plaći za mjesec listopad 2016. godine.

Isto tako upoznali smo Vas prilikom našeg osnutka i početka djelovanja dopisom broj: SPS-01-02/1-2016. od 19. 3. 2016. godine s potpuno krivim tumačenjem reprezentativnosti koje Vaši suradnici, a sada očito i Vi, trenutno primjenjujete u MUP-u, jer suradnju i sastanke ostvarujete samo s dva reprezentativna, i kao što sada vidimo iz dostupnih podataka, jednim nereprezentativnim u MUP-u (Sindikat državnih i lokalnih službenika i namještenika) obzirom da broji svega 677 članova od minimalno cca. 5200 da bio reprezentativan u MUP-u, te isto tako od istih tražite mišljenja o svim zajedničkim pitanima dok Sindikat policijskih službenika i ostale nereprezentativne sindikate uredno ignorirate.

Kako bi potkrijepili naše mišljenje da Vam je obveza surađivati sa svim sindikatima koji djeluju u MUP-u, a ne samo s reprezentativnim i jednim nereprezentativnim u MUP-u, dostavili smo Vam tom prilikom i tumačenje Ministarstva rada i mirovinskog sustava klasa: 110-01/14-01/30, urbroj: 524-03-01-03/1-14-2 od 24. 2. 2014. godine koje propisuje da reprezentativni sindikati imaju samo neka posebna prava koje nereprezentativni sindikati nemaju, a to je pravo na pregovaranje o sklapanju kolektivnog ugovora koje se odvija s Vladom RH. Isto tako navedeno tumačenje jasno i decidirano kaže da poslodavac u ostalim zajedničkim pitanjima, a koja ne obuhvaćaju pravo na pregovaranje o sklapanju kolektivnog ugovora, treba uključivati sve sindikate bez obzira jesu li reprezentativni ili ne, na način i u opsegu kako je opisano u Zakonom o radu, kolektivnim ugovorom ili posebnim propisom.
Ovo smo posebno napomenuli jer ste u medijima tj. za Večernji list izjavili da ostvarujete suradnju sa svim sindikatima u MUP-u, a svi znamo da tome nije tako i da ste sastanke, pa čak i one o preustroju MUP-a, imali samo s reprezentativnim sindikatima i jednim nereprezentativnim u MUP-u, te ste tako i dana 7. 11. 2016. godine uputili dopis drugim sindikatima u kojem ste tražili mišljenje povodom Zakona o izmjeni Zakona o policiji, a nas uredno ignorirali čime ste zapravo Sindikat policijskih službenika i njegove članove doveli u diskriminirajući položaj.

Upravo zbog takvog diskriminirajućeg ponašanja Vas i MUP-a prema nama kao nereprezentativnom sindikatu, a sukladno podacima o broju sindikalno organiziranih zaposlenika u MUP-u nije nam mogla promaći jedna činjenica, a ta je da Sindikat državnih službenika i namještenika evidentno nije reprezentativan sindikat u MUP-u jer broji svega 677 članova u MUP-u (bez obzira na njegovu reprezentativnosti u državnoj službi u koju spada s ostalim ministarstvima i MUP-u).

Stoga od Vas tražimo odgovore na slijedeća pitanja:

1. zbog kojeg razloga i po kojoj pravnoj osnovi Vi i MUP svoju suradnju provodite samo s reprezentativnim sindikatima i jednim nereprezentativnim u MUP-u protivno tumačenju Ministarstva rada i mirovinskog sustava kojeg smo Vam dostavili?

2. kako pravdate to što u tu suradnju uključujete Sindikat državnih i lokalnih službenika koji je evidentno nije reprezentativan u MUP-u jer ima svega 677 članova?

3. kakve veze ima reprezentativnost s ostalim zajedničkim pitanjima, a koja ne obuhvaćaju pravo na pregovaranje o sklapanju kolektivnog ugovora i zbog čega na taj način diskriminirate Sindikat policijskih službenika, a samim time i njegove članove?

4. zašto se na službenoj Intranet stranici MUP-a Sindikat državnih i lokalnih službenika i namještenika nalazi kao reprezentativan i zašto na toj stranici radite podjelu na reprezentativne i nereprezentativne sindikate, kada se ta podjela može odnositi samo na pravo na pregovaranje o sklapanju kolektivnog ugovora s Vladom RH sukladno posebnom zakonu?

5. zbog čega i po kojoj pravnoj osnovi Vi i MUP radite podjelu na reprezentativne i nereprezentativne sindikate i zašto svakodnevno činite diskriminaciju te nas isključujete iz svih zajedničkih bitnih pitanja među kojima je i sama izmjena Zakona o policiji koja se izravno tiče i naših članova koji su policijski službenici?

Odgovore molimo da nam dostavite u zakonskom roku pismenim putem, pozivom na broj gornji, i ujedno zahtijevamo da s takvom praksom u odmah prestanete ili ćemo u protivnom putem suda morati poduzeti pravne korake kako bi zaštitili pravno nas i naših članova.

S poštovanjem,

 

P R E D S J E D N I K

Mario Puškarić

 

O TOME OBAVIJEST:
- Vlada Republike Hrvatske, n/r premijera gosp. Andreja Plenkovića,
- Ured predsjednice Republike Hrvatske, n/r predsjednice gđe. Kolinde Grabar-Kitarović,
- Hrvatski sabor, Odbor za rad, mirovinski sustav i socijalno partnerstvo, n/r predsjednika Odbora gosp. dr. sc. Miranda Mrsića,
- Ministarstvo rada i mirovinskog sustava, Uprava za rad i zaštitu na radu,
- Ministarstvo uprave, Uprava inspekcija, Sektor za inspekciju državne uprave,
- policijskim službenicima putem ustrojstvenih jedinica MUP-a,
- Pučka pravobraniteljica gđa. Lora Vidović i
- ARHIVA, ovdje.-

KONTAKT

SINDIKAT POLICIJSKIH SLUŽBENIKA

10000 ZAGREB, Avenija Gojka Šuška 1
I. PAVILJON (zeleni) / prizemlje
 
Radno vrijeme:
radnim danom od 8,00 do 16,00 sati

 

Telefon: 01/ 2426-296, specijal: 26-296
Telefaks: 01/ 2426-246, specijal: 26-246
E-mail: info@spsh.hr