SINDIKAT  POLICIJSKIH  SLUŽBENIKA
Zagreb, Avenija Gojka Šuška 1 - I. PAVILJON, prizemlje
Tel. 01/ 2426-296, spec. 26-296
Fax. 01/ 2426-246, spec. 26-246

Prisilna naplata u korist sindikata - II. dio

Broj: SPS-01-02/51-2-2016.
Zagreb, 19. 11. 2016. godine

 

MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA
KABINET MINISTRA
n/r ministra gosp. Vlahe Orepića

 

PREDMET: PRISILNA NAPLATA SINDIKALNE ČLANARINE I DRUGIH OBUSTAVA U KORIST SINDIKATA,
- utvrđivanje odgovornosti i postupanje, traži se.-

 

VEZA:

Naš dopis, broj: SPS-01-02/51-2016. od 16. 8. 2016. s prilogom mišljenja Ministarstva rada i mirovinskog sustava, klasa: 110-01/106-01/106 urbroj: 524-03-01-01/4-16-2 od 19. 7. 2016. godine
Dopis Ministarstva uprave, klasa: 050-02/16-01/407, urbroj: 515-07-01/1-16-2 od 22. 8. 2016.
Dopis Ministarstva financija, klasa: 050-01/16-01/78, 513-08-04-16-2 od 1. 9. 2016.
Dopis Službe za unutarnju kontrolu MUP-a, broj: 511-01-1260176/1-16. od 30. 9. 2016.
Dopis Zajedničke komisije za tumačenje odredaba i praćenje primjene Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike, klasa: 112-06/16-01/91, urbroj: 515-04-01-01/7-16-3 od 30. 9. 2016. godine.

 

Poštovani ministre, gospodine Orepić,

Sindikat policijskih službenika od Vas je zatražio postupanje temeljem dopisa, broj i datum iz veze, povodom prisilne naplate sindikalne članarine i drugih obustava od strane nadležnih službi za obračun plaća MUP-a u korist nekih sindikata, kojim smo tražili zaštitu prava naših članova i svih zaposlenika MUP-a povodom grubog kršenja Zakona o radu, Ustava RH te učina kaznenih djela koja se gone po službenoj dužnosti i to: „Povrede prava na udruživanje“ iz čl. 129. Kaznenog zakona i „Zlouporaba položaja i ovlasti“ iz čl. 291. Kaznenog zakona od strane određenih osoba koji su zaposlenici MUP-a.

Također smo tražili od nadležne službe MUP-a da obavijesti sve službe nadležne za obračun plaća MUP-a, sindikate i zaposlenike MUP-a o njihovom ustavnom i zakonskom pravu na dragovoljno pristupanje i istupanje iz sindikata, kao i mogućnosti povlačenja u bilo kojem trenutku suglasnosti koja je dana u korist sindikata, bila ona sindikalna članarina ili bilo koja duga obveza prema sindikatu, jer se u konkretnom slučaju radi isključivo o dobrovoljnim obustavama s plaća zaposlenika MUP-a.

Isto tako od Vas smo zahtijevali da nadležna služba inspicira postupak donošenja spornog mišljenja broj: 511-01-160-103/2014. od 23. 3. 2014. godine bivše pomoćnice ministra gđe. Sanje Čanković i utvrđivanje njene odgovornosti, odnosno da obrazloži koje pravne izvore je koristila prilikom donošenja takvog mišljenja kojim je izravno pogodovala sindikatima i zadirala u odnos sindikat – član u koji se kao predstavnik poslodavca nije smjela uplitati, a osobito zbog čega ga je donijela iako je bilo protivno mišljenju njene Službe za pravne poslove MUP-a broj: 511-01-152-9645/1-2014. od 23. 1.2014. godine (koje je svoje mišljenje dala svega dva mjeseca prije) i mišljenju resornog Ministarstva gospodarstva, rada i poduzetništva klasa: 110-01/11-01/234 urbroj: 526-08-01-0175-11-2 od 27. 6. 2011. godine, te zašto je i po čijem nalogu Uprava za materijalno-financijske poslove MUP-a to mišljenje „preformulirala“ u uputu o postupanju broj: 511-01-161-103/2014. od 26. 3. 2014. koju su dan danas dužne provoditi službe za obračun plaća MUP-a i kojom se štite interesi sindikata umjesto da se štite interesi zaposlenika MUP-a, pritom ne libeći se izravno i s namjerom kršiti zakonske propise i relevantno mišljenje resornog Ministarstva rada i mirovinskog sustava i time činiti materijalnu štetu zaposlenicima MUP-a u korist pojedinih sindikata.

Obzirom da smo u proteklom razdoblju zaprimili niz dopisa od raznih tijela koji su promptno reagirali na naš dopis, brojevi i datumi iz veze, i koji su potvrdili naše navode, a da je Vaš pomoćnik za pravne poslove i ljudske potencijale gosp. Stjepan Lončarica, postupio suprotno upozorenju i traženju Upravne inspekcije klasa: 050-02/16-01/407 urbroj: 515-07-01/1-16-2 od 22. 8. 2016. godine i da nije do dana današnjeg osigurao primjenu pravilne naplate sindikalne članarine i drugih obustava u korist sindikata prema nadležnom mišljenu Ministarstva rada i mirovinskog sustava, klasa: 110-01/16-01/106, urbroj: 524-03-01-01/4-16-2 od 19. 7. 2016. godine iako je to bio dužan učiniti, već je potvrdio mišljenje gđe. Sanje Čanković zbog kojeg smo bili na razgovoru kod Vašeg pomoćnika za materijalno-financijske poslove gosp. Joška Dorića i da se tom prilikom gosp. Stjepan Lončarica pokušao ograditi tražeći mišljenje Zajedničke komisije za tumačenje odredaba i praćenje primjene Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike iako navedeno pravo odnosno obveza nije propisana Kolektivnim ugovorom za državne službenike i namještenike već Zakonom o radu, pa se Zajednička komisija za tumačenje odredaba i praćenje primjene Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike u svom odgovoru klasa: 112-06/16-01/91 urbroj: 515-04-01-01/7-16-3 od 30. 9. 2016. godine proglasila nenadležnom.

Sukladno svemu navedenom od Vas zahtijevamo:

1. da se odmah započne s pravilnom naplatom sindikalne članarine i drugih obustava u koristi sindikata prema mišljenju nadležnog Ministarstva rada i mirovinskog sustava, klasa: 110-01/106-01/106 urbroj: 524-03-01-01/4-16-2 od 19. 7. 2016. godine i da se osigura svim zaposlenicima MUP-a njihovo nedvojbeno pravo opoziva pisane suglasnosti koja je dana u korist sindikata u bilo kojem trenutku, bila ona sindikalna članarina ili bilo koja duga obveza prema sindikatu, putem službi za obračun plaća MUP-a,

2. utvrđivanje osobne i kaznene odgovornosti gđe. Sanje Čanković koja je dala takvu spornu uputu broj: 511-01-160-103/2014. od 23. 3. 2014. godine kojom je izravno kršila zakonske odredbe Zakona o radu i pogodovala određenim sindikatima,

3. utvrđivanje osobne i kaznene odgovornosti gosp. Stjepana Lončanice koji je odbio primijeniti uputu nadležnog Ministarstva rada i mirovinskog sustava klasa: 110-01/106-01/106 urbroj: 524-03-01-01/4-16-2 od 19. 7. 2016. godine, te se oglušio o:

- upozorenje i traženje Sektora za inspekciju državne uprave pri Upravnoj inspekciji Ministarstva uprave klasa: 050-02/16-01/407 urbroj: 5151-07-01/1-16-2 od 22. 8. 2016. godine,

- očitovanje Ministarstva financija klasa: 050-01/16-01/78 urbroj: 513-08-04-16-2 od 1. 9. 2016. godine,

- zamolbu i mišljenje Službe za unutarnju kontrolu MUP-a broj: 511-01-12-60176/1-16. od 30. 9. 2016. godine,

- odgovor Zajedničke komisije za tumačenje odredaba i praćenje primjene Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike klasa: 112-06/16-01/91 urbroj: 515-04-01-01/7-16-3 od 30. 9. 2016. godine,

4. da nadležna služba MUP-a zbog ovakvog protuzakonitog postupanja obavijesti sve službe nadležne za obračun plaća MUP-a, sindikate i zaposlenike MUP-a o ustavnom i zakonskom pravu zaposlenika na dragovoljno pristupanje i istupanje iz sindikata, kao i mogućnosti opoziva pisane suglasnosti koja je dana u korist sindikata u bilo kojem trenutku, bila ona sindikalna članarina ili bilo koja duga obveza prema sindikatu, jer se u konkretnom slučaju radi o dobrovoljnim obustavama s plaća, a koji opoziv mogu dostaviti poslodavcu i/ili sindikatu i da su oni po istom DUŽNI ODMAH POSTUPITI.

O poduzetim mjerama i radnjama molimo da nas obavijestite pisanim putem, pozivom na broj gornji, u zakonskom roku.

S poštovanjem,

PRILOG: - kao u tekstu.-

P R E D S J E D N I K

Mario Puškarić


O TOME OBAVIJEST:
- Vlada Republike Hrvatske, n/r premijera gosp. Andreja Plenkovića,
- Ured predsjednice Republike Hrvatske, n/r predsjednice gđe. Kolinde Grabar-Kitarović,
- Hrvatski sabor, Odbor za rad, mirovinski sustav i socijalno partnerstvo, n/r predsjednika Odbora gosp. dr. sc. Miranda Mrsića,
- Ministarstvo rada i mirovinskog sustava, Uprava za rad i zaštitu na radu,
- Ministarstvo uprave, Upravna inspekcija,
- Državno odvjetništvo Republike Hrvatske,
- Pučka pravobraniteljica gđa. Lora Vidović,
- zaposlenici MUP-a putem ustrojstvenih jedinica i
- ARHIVA, ovdje.-

KONTAKT

SINDIKAT POLICIJSKIH SLUŽBENIKA

10000 ZAGREB, Avenija Gojka Šuška 1
I. PAVILJON (zeleni) / prizemlje
 
Radno vrijeme:
radnim danom od 8,00 do 16,00 sati

 

Telefon: 01/ 2426-296, specijal: 26-296
Telefaks: 01/ 2426-246, specijal: 26-246
E-mail: info@spsh.hr