SINDIKAT  POLICIJSKIH  SLUŽBENIKA
Zagreb, Avenija Gojka Šuška 1 - I. PAVILJON, prizemlje
Tel. 01/ 2426-296, spec. 26-296
Fax. 01/ 2426-246, spec. 26-246

Zahtjev za kazneno-pravom zaštitom policijskih službenika i uvođenje elektro-šokera

Broj: SPS-01-02/75-2016.
Zagreb, 23. 11. 2016. godine

 

MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA
KABINET MINISTRA
n/r ministra gosp. Vlahe Orepića

 

PREDMET: IZMJENE I DOPUNE ZAKONA O POLICIJSKIM POSLOVIMA I OVLASTIMA,
- kazneno-pravna zaštita policijskih službenika i
elektro-šoker kao novo sredstvo prisile, traži se.-

 

Poštovani ministre, gospodine Orepić,

Ravnateljstvo policije je svojim dopisom broj: 511-01-42-380-736/16-22 od 18. 11. 2016. godine zatražilo od svih ustrojstvenih jedinica MUP-a prijedloge izmjena i dopuna Zakona o policijskim poslovima i ovlastima obzirom da ste donijeli Odluku o osnivanju Radne skupine za izradu Nacrta prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o policijskim poslovima i ovlastima, iako o toj činjenici niste obavijestili Sindikat policijskih službenika niti ste od nas zatražili sugestije, prijedloge ili mišljenje stoga nam nije poznat službeni Nacrt prijedloga navedenog Zakona niti činjenica da li se u toj radnoj skupini nalaze predstavnici sindikata i da li ste uopće kontaktirali sindikate povodom izmjene i dopune navedenog Zakona.

Obzirom da za ovu činjenicu doznajemo putem javnog pogovora u MUP-u i da je rok slanja prijedloga izmjena i dopuna, mišljenja i sugestija do sutra 24. 11. 2016. godine ponovno oštro osuđujemo Vaše konstantno ignoriranje sindikata koji djeluju u MUP-u jer o svim zajedničkim pitanjima, a koje je izmjena navedenog Zakona, dužni ste upoznati sindikate, a to opetovano ne činite i diskriminirate sindikate, a samim time i njihove članove. Stoga doista više nećemo o ovoj temi, jer ćemo, ako se nastavi ovakva praksa, izvijestiti tijela Europske unije, a protiv MUP-a i Vas kao čelnika tijela pokrenuti postupak pred nadležnim sudom. Iskreno se nadamo da će konačno kod Vas i Vaših suradnika prevladati razum i da za takvim mjerama i radnjama Sindikata policijskih službenika neće biti potrebe.

Što se tiče izmjene navedenog Zakona inzistiramo da se u njega implementira kazneno-pravna zaštita policijskih službenika, kao i u samu izmjenu Zakona o kaznenom postupku, jer se u praksi događaju situacije da se policijske službenike naknadno nakon zakonite primjene sredstava prisile, koju opravdava MUP, kazneno progoni i da su policijski službenici nakon toga prepušteni sami sebi iako su radili samo svoj posao koji su dužni obavljati prema navedenom Zakonu. Takvim primjerima iz prakse se demoralizira cjelokupni operativni sastav MUP-a i dovodi svakog policijskog službenika da se zapita da li će, iako je MUP opravdao njegovu uporabu sredstava prisile kao zakonitu, sutra biti kazneno progonjen od strane građana ili državnog odvjetništva, a nakon toga dobiti i otkaz te odštetni zahtjev od građana. To se izmjenama sadašnjih važećih zakona nije smjelo niti dogoditi i evidentna je nebriga sustava u tom smislu prema policijskom službeniku kojem je dao ovlasti i propisao da je dužan postupati, a kada postupa zakonito ne nudi mu adekvatnu zaštitu.

Ovaj problem kazneno-pravne zaštite policijskih službenika se ne može trenutno riješiti preko noći bez stručnih tijela i aktivnog sudjelovanja sindikata jer je kompleksan, a poznato nam je da je bivši zamjenik ministra gosp. Evelin Tonković potaknuo tu temu i činio određene napore u tom smjeru, ali što je u konačnici učinjeno nije nam poznato, stoga od Vas tražimo odgovor što je MUP do sada poduzeo po pitanju kazneno-pravne zaštite policijskih službenika?

Također tražimo da se uvrsti među sredstva prisile uporaba pištolja elektro-šokera (primjerice elektroničke uređaje Taser koji su službeni uređaji u policiji, vojci, pravosudnoj policiji i drugim službama mnogih zemalja) koji se primjenjuje u mnogim zemljama i pokazao se kao učinkovito i svrsishodno sredstvo prisile čime bi se zapravo smanjila mogućnost napada na policijske službenike, a time i mnoge stresne situacije, tjelesne ozljede i sama uporaba vatrenog oružja kao posljednja i najgora moguća mjera.

Odgovore molimo da nam dostavite u zakonskom roku pismenim putem, pozivom na broj gornji.

S poštovanjem,


P R E D S J E D N I K

Mario Puškarić

 

O TOME OBAVIJEST:
- policijskim službenicima putem ustrojstvenih jedinica MUP-a,
- Pučka pravobraniteljica gđa. Lora Vidović i
- ARHIVA, ovdje.-

 

KONTAKT

SINDIKAT POLICIJSKIH SLUŽBENIKA

10000 ZAGREB, Avenija Gojka Šuška 1
I. PAVILJON (zeleni) / prizemlje
 
Radno vrijeme:
radnim danom od 8,00 do 16,00 sati

 

Telefon: 01/ 2426-296, specijal: 26-296
Telefaks: 01/ 2426-246, specijal: 26-246
E-mail: info@spsh.hr