SINDIKAT  POLICIJSKIH  SLUŽBENIKA
Zagreb, Avenija Gojka Šuška 1 - I. PAVILJON, prizemlje
Tel. 01/ 2426-296, spec. 26-296
Fax. 01/ 2426-246, spec. 26-246

Prihvaćanje suradnje sa SKP-om po pitanju kazneno-pravne zaštite policijskih službenika

Broj: SPS-01-02/77-2016.
Zagreb, 30. 11. 2016. godine

SINDIKAT KRIMINALISTIČKE POLICIJE
n/r predsjednika gosp. Tomislava Štambuka

PREDMET: SURADNJA SVIH SIDNIKATA MUP-a PO PITANJU
KAZNENO-PRAVNE ZAŠTITE POLICIJSKH SLUŽBENIKA,
- prihvaćanje Vašeg poziva i inicijative za suradnju, dostavlja se.-

Poštovani predsjedniče, gospodine Štambuk,
Sindikat policijskih službenika bezrezervno pozdravlja i prihvaća poziv Vašeg Sindikata kriminalističke policije za suradnju svih sindikata koji djeluju u MUP-u po pitanju kazneno-pravne zaštite policijskih službenika.
Naime, Sindikat policijskih službenika uputio je dopis ministru gosp. Vlahi Orepiću, broj: SPS-01-02/75-2016. od 23. 11. 2016. povodom predstojećih izmjena i dopuna Zakona o policijskim poslovima i ovlastima, o kojim nije obavijestio sve sindikate koji djeluju unutar MUP-a, kojim smo zahtijevali da se u navedene izmjene i dopune implementira kazneno-pravna zaštita policijskih službenika, kao i u samu izmjenu Zakona o kaznenom postupku, jer se u praksi događaju situacije da se policijske službenike naknadno nakon zakonite primjene sredstava prisile, koju opravdava MUP, kazneno progoni. Policijski službenici nakon toga prepušteni su sami sebi iako su radili samo svoj posao koji su dužni obavljati prema navedenom Zakonu. Takvim primjerima iz prakse se demoralizira cjelokupni operativni sastav MUP-a i dovodi svakog policijskog službenika da se zapita da li će, iako je MUP opravdao njegovu uporabu sredstava prisile kao zakonitu, sutra biti kazneno progonjen od strane građana ili državnog odvjetništva, a nakon toga dobiti i otkaz te odštetni zahtjev od građana. To se izmjenama sadašnjih važećih zakona nije smjelo niti dogoditi i evidentna je nebriga sustava u tom smislu prema policijskom službeniku kojem je dao ovlasti i propisao da je dužan postupati, a kada postupa zakonito ne nudi mu adekvatnu zaštitu.
Ovaj problem kazneno-pravne zaštite policijskih službenika se ne može trenutno riješiti preko noći bez stručnih tijela i aktivnog sudjelovanja svih sindikata koji djeluju u MUP-u, jer je kompleksan, a poznato nam je da je bivši zamjenik ministra gosp. Evelin Tonković potaknuo tu temu i činio određene napore u tom smjeru, ali što je u konačnici učinjeno nije nam poznato, stoga smo od ministra tražili odgovor što je MUP do sada poduzeo po pitanju kazneno-pravne zaštite policijskih službenika, ali odgovor još uvijek nismo dobili.

Zbog svega navedenog podržavamo Vašu inicijativu i potpisujemo sve što ste napisali u Vašem dopisu te bezrezervno prihvaćamo suradnju s Vama u nadi da će to učiniti i svi sindikati koji djeluju u MUP-u te tako pokazati zajedništvo u ovom vrlo važnom pitanju. Samo zajedničkim naporima i istupima svih sindikata u medijima te organiziranim sindikalnim aktivnostima možemo potaknuti nadležna ministarstva i institucije da se konačno zakonski uredi kazneno-pravna zaštita policijskih službenika i time omogući da policijski službenici bez straha i bojazni za svoju egzistenciju svoj policijski posao obavljaju prema svima jednako.
S poštovanjem,
P R E D S J E D N I K

Mario Puškarić
O TOME OBAVIJEST:

- policijskim službenicima MUP-a RH,
- medijima u Republici Hrvatskoj,
- ARHIVA, ovdje.-

KONTAKT

SINDIKAT POLICIJSKIH SLUŽBENIKA

10000 ZAGREB, Avenija Gojka Šuška 1
I. PAVILJON (zeleni) / prizemlje
 
Radno vrijeme:
radnim danom od 8,00 do 16,00 sati

 

Telefon: 01/ 2426-296, specijal: 26-296
Telefaks: 01/ 2426-246, specijal: 26-246
E-mail: info@spsh.hr