SINDIKAT  POLICIJSKIH  SLUŽBENIKA
Zagreb, Avenija Gojka Šuška 1 - I. PAVILJON, prizemlje
Tel. 01/ 2426-296, spec. 26-296
Fax. 01/ 2426-246, spec. 26-246

Odgovor ministru na javno priopćenje - peticija

Broj: SPS-01-02/78-2016.
Zagreb, 1. 12. 2016. godine

 

MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA
SVIM USTROJSTVENIM JEDINICAMA

MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA
n/r ministra gosp. Vlahe Orepića

 

PREDMET: POTPISIVANJE PETICIJE ZBOG 4. ODGODE OTPREMNINA POLICIJSKIM SLUŽBENICIMA,
- reakcija sindikata na ministrovo priopćenje za javnost, dostavlja se.-

 

Poštovani,
Obzirom da smo pokrenuli potpisivanje peticije među policijskim službenicima zbog četvrte odgode primjene prava iz članka 21. Zakona o policiji tj. zbog odgode otpremnina policijskim službenicima koju namjeravamo predati Hrvatskom saboru te da je zbog velikog odaziva na terenu i činjenice da nas kolege izvještavaju o skrivanju našeg dopisa i peticije od policijskih službenika, oglasio se i sam ministar gosp. Vlaho Orepić na web stanici MUP-a priopćenjem za javnost kojim, između ostaloga, navodi da se bavimo politikantstvom.

Oštro osuđujemo ovakvu izjavu ministra koja je usmjerena prema nama koji se borimo za prava naših kolega, a to potkrepljujemo i s činjenicom da se ovaj sindikat ne bavi trgovinom, stanogradnjom, niti ikakvim rješavanjem popusta i prodajom na rate, čime bi zapravo zarađivao na svojim članovima, već isključivo pravima svih zaposlenika u MUP-a, u što se možete i sami uvjeriti posjetom naše web stranice www.sps.com.hr.

S druge strane ministar se pravda da u ovom trenutku otprilike 7.000 policijskih službenika ispunjava uvjete za prijevremenu starosnu mirovinu i da bi njima umjesto 9.900 kuna sukladno primjeni za sada još uvijek važećeg Zakona o policiji pripadalo pravo na 32.500 kuna, zašto nema novaca u proračunu iako se radi o razlici od 22.600 kuna po policijskom službeniku.

Obzirom da MUP broji nešto malo više od 21.000 policijskih službenika i da se pravo na prijevremeni odlazak u mirovinu sukladno čl. 6. Zakona o pravima iz mirovinskog osiguranja djelatnih vojnih osoba, policijskih službenika i ovlaštenih službenih osoba ostvaruje tek onda kada ga ministar odobri, a ne samim nastupanjem tog prava, te da ministar ima pravo sukladno svojo diskrecijskoj ocjeni o tome odlučiti u granicama dane ovlasti i u skladu sa svrhom radi koje mu je ta ovlast dodijeljena i da tim načinom može kontrolirati koliko će i kada pustiti policijskih službenika u prijevremenu mirovinu, paušalno je i neozbiljno od strane samog ministra ovakve činjenice iznositi u javnosti i time dovoditi javnost u zabludu da 7.000 policijskih službenika može već sutra napustiti sustav MUP-a jer u stvarnosti niti se to može dogoditi, jer bi prouzročilo kolaps sustava, niti bi on sam primjenom svog diskrecijskog prava to dozvolio.

Svim policijskim službenicima je poznato da su već mnogi zahtjevi za odlazak u prijevremenu mirovinu odbijeni, a pojedine policijske uprave, kao primjerice PU istarska, konstantno odbijaju odobriti odlazak u prijevremenu mirovinu zbog čega smo se obratili i samom ministru s našim dopisom broj: SPS-01-02/25-2016. od 3. 6. 2016. godine, te nam se u odgovoru pozvao na njegovu diskrecijsku ovlast koja mu je dodijeljena u konkretnom slučaju i o kojoj govorimo.

Isto tako molimo ministra da sada javnosti iznese sljedeće činjenice tj. podatke iz kojih je sasvim jasno da bi novca u samom sustavu MUP-a trebalo biti za otpremnine, jer se radi zapravo o razlici od 22.600,00 kuna po policijskom službeniku, ali ga nema, pa se pitamo što to rade njegovi savjetnici i osobe odgovorne za proračun:
1. Zar MUP ne čini uštedu svake godine u milijunima kuna sukladno sporazumu Vlade RH i reprezentativnih sindikata primjenom klauzule „2 za 1“ koja se odnosi za zaposlenje u MUP-u i koji je točan iznos takve uštede godišnje?
2. Zar MUP ne čini uštedu svake godine isto tako u milijunima kuna na činjenici da je policijski službenik koji je otišao u mirovinu imao veću plaću nego policijski službenik koji tek počinje raditi i koji je točan iznos takve uštede godišnje?
3. Koliko godišnje policijskih službenika odlazi u prijevremenu starosnu mirovinu i koliko MUP nakon toga zapošljava policijskih službenika, te koja je razlika tj. ušteda MUP-a i gdje se taj novac raspoređuje?

Laički rečeno, ako dva policijska službenika odu u mirovinu s većim primanjima (ne samo srednja stručna sprema već i viša ili visoka te plaća s dodacima za godine staža, policijsko zvanje, vjernosti poslodavcu), a proračun MUP-a ostaje isti, te tom prilikom MUP zaposli samo jednog policijskog službenika s manjim primanjem (srednja stručna sprema i početna plaća bez dodataka za godine staža, policijsko zvanje, vjernosti poslodavcu) kako to da u MUP-ovom proračunu nema novaca kada zapravo na toj činjenici MUP uštedi određeni iznos novca iz mase plaća.

Poštovani ministre, gospodine Orepić, u interesu javnosti molimo odgovore na naša pitanja i zapitajte se da li bi možda bilo pametnije ostvariti suradnju sa svim sindikatima koji djeluju u MUP-u jer ste to zapravo dužni na razini ministarstva učiniti sukladno odredbama Zakona o radu i međunarodnim konvencijama, obzirom da se Zakon o reprezentativnosti udruga poslodavaca i sindikata, na koji se neki pozivaju, odnosi na državnu službu i obvezu Vlade RH prema reprezentativnim sindikatima u kolektivnim pregovorima, a ne na pojedino ministarstvo i sindikate koji djeluju u tom ministarstvu, i na tragu toga ne činiti svakodnevno diskriminaciju sindikata i njihovih članova.

Isto tako, kad ste već spomenuli u svom istupu sindikalni imunitet, kao što znate, jedini smo sindikat koji je osudio „zlouporabu“ sindikalnog imuniteta od strane nekih sindikata i podržavao Vas u nastojanju da napravite reda po tom pitanju u MUP-u iako se to pravo tiče i nas kao sindikata, ali Vi očito brkate kruške i jabuke te u javnosti iznosite netočne i nepotpune informacije. Pravo na sindikalni imunitet nema apsolutno nikakve veze s Vašom dužnom suradnjom sa sindikatima jer u MUP-u ima 9, a ne 860 sindikata, kako ste naveli i jasno je da Vi nećete tu suradnju ostvarivati sa tih 860 sindikalnih povjerenika već s osobama koje su ovlaštene predstavljati te sindikate. A što se tiče sindikalnog imuniteta i dosadašnjih „zlouporaba“ tog imuniteta od strane nekih sindikata bili ste dužni, što znači da ste trebali, reagirati i zatražiti poništenje te i takve odluke sindikata pred nadležnim upravnim sudom sukladno čl. 96a. st. 5. Zakona o državnim službenicima u roku od 15 dana od dana dostave uskrate sukladnosti tog sindikata. Da li ste poštovani ministre to i učinili? Sporazum koji ste zatražili od sindikata vjerojatno se neće niti dogoditi stoga predstoji arbitraža koja može potrajati, a do tada po pitanima sindikalnog imuniteta ostaje sve po starom.

Pohvaljujemo Vaše nastojanje i odluku da ćete nastaviti s podizanjem standarda pripadnika MUP-a ponajprije kod onih s najnižim primanjima te da ćete već od prvog kvartala 2017. godine izvršiti korekciju koeficijenata složenosti poslova za srednju stručnu spremu s 0,8 na 0,85, ali na žalost taj porast neće biti kako ste naveli otprilike 300 kuna već puno manje i iskreno se nadamo da to nećete učiniti kao i zadnju puta, kada ste donijeli sramotnu i ponižavajuću Uredbu o izmjeni Uredbe o plaćama policijskih službenika zbog koje je Sindikat policijskih službenika podnio Ustavnom sudu RH prijedlog za ocjenu suglasnosti s Ustavom i zakonom i što će se dogoditi i tko će biti odgovoran ako Ustavni sud RH poništi tu i takvu Uredbu koja će onda državni proračun stajati milijune kuna?

Poštovani Ministre, možda je došlo vrijeme da konačno razgovarate sa svim sindikatima u MUP-u i da kroz taj dijalog pružite svim sindikatima određene argumente te poslušate i njihova mišljenja, jer nekima od njih je osnovna svrha borba za prava svih zaposlenika MUP-a i nastojanje za boljim i pravednijim sustavom bez politikanstva, a ne da indirektno vršite određene pritiske na one sindikate koji se bore za prava svojih članova i svih zaposlenika MUP-a.

S poštovanjem,

P R E D S J E D N I K

Mario Puškarić

 

PRIOPĆENJE ZA JAVNOST MINISTRA OREPIĆA:

https://www.mup.hr/novosti/260/priopcenje-za-javnost

 

 

KONTAKT

SINDIKAT POLICIJSKIH SLUŽBENIKA

10000 ZAGREB, Avenija Gojka Šuška 1
I. PAVILJON (zeleni) / prizemlje
 
Radno vrijeme:
radnim danom od 8,00 do 16,00 sati

 

Telefon: 01/ 2426-296, specijal: 26-296
Telefaks: 01/ 2426-246, specijal: 26-246
E-mail: info@spsh.hr