SINDIKAT  POLICIJSKIH  SLUŽBENIKA
Zagreb, Avenija Gojka Šuška 1 - I. PAVILJON, prizemlje
Tel. 01/ 2426-296, spec. 26-296
Fax. 01/ 2426-246, spec. 26-246

UPPS - prijevremeni dolazak na posao i pravo na odmor (stanku)

Broj: SPS-01-02/80-2016, SPS-01-02/81-2016.
Zagreb, 3. 12. 2016. godine

 

RAVNATELJSTVO POLICIJE
UPRAVA ZA POSEBNE POSLOVE SINGURNOSTI

Služba za osiguranje i zaštitu štićenih objekata i prostora
n/r voditelja gosp. Sebastijana Šimića

Služba za osiguranje i zaštitu diplomatskih misija i konzularnih ureda
n/r voditelja gosp. Marka Klepića

 

PREDMET: RANIJI DOLAZAK NA POSAO I PRAVO NA ODMOR (STANKU),
- očitovanje, traži se.-

 

Poštovani voditelju, gospodine Šimić,

Poštovani voditelju, gospodine Klepić,

Sindikat policijskih službenika zaprimio je brojne pritužbe policijskih službenika Vaše ustrojstvene jedinice vezane za raniji dolazak na posao (6,30 sati za dnevnu smjenu i 18,30 sati za noćnu smjenu iako radno vrijeme za dnevnu smjenu počinje u 7,00 sati, a za noćnu smjenu 19,00 sati) radi otpreme službe i na nemogućnost korištenja odmora (stanke) tijekom radnog vremena.

Naime, radno vrijeme počinje tek onda kada je rasporedom rada propisano stoga, kako bi mogli poduzeti daljnje pravne korake, tražimo od Vas odgovor na koji način Vaša Služba evidentira sporno vrijeme provedeno očito u službi te na koji se način evidentira radno vrijeme vozača koji su dodatno još u obvezi vratiti se sa službenim vozilom u bazu, kao i je li to radno vrijeme policijskim službenicima plaćeno i na koji način (redovan rad zasigurno nije jer rad ne može biti kraći od 8 niti duži od 12 sati osim u slučaju hitnog prekovremenog rada stoga se evidentno radi i prekovremenom radu).

Isto tako navedenim policijskim službenicima pripada pravo na 60 minuta stanke (odmora) sukladno čl. 10. st. 2. Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike obzirom da rade u turnusima od 12 sati stoga Vas molimo odgovor zbog čega istima nije omogućeno pravo na stanku (odmor) u naravi te na koji se ona evidentira u rasporedu rada, ako ista nije niti korištena, jer policijski službenici Vašim internim propisima nisu tada u mogućnosti napustiti objekt koji osiguravaju zato što im nije osigurana zamjena.

Također Vas upućujemo na čl. 48. Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike koji propisuje ako službenik i namještenik radi na poslovima čija priroda rada ne dozvoljava prekid rada, pa iz tih razloga ne može koristiti dnevni odmor (stanku) ima pravo tražiti da vrijeme dnevnog odmora (stanke) iskoristi kao slobodne dane i tražimo od Vas da, ukoliko niste u mogućnosti osigurati pravo na odmor (stanku), osigurate pravo na slobodne dane.

Odgovor nam dostavite pisanim putem, pozivom na broj gornji, u zakonskom roku.

S poštovanjem,


P R E D S J E D N I K

Mario Puškarić


O TOME OBAVIJEST:

- MUP RH, Kabinet ministra, n/r ministra gosp. Vlahe Orepića,
- policijskim službenicima navedene ustrojstvene jedinice,
- Pučka pravobraniteljica, gđa. Lora Vidović,
- ARHIVA, ovdje.-

 

KONTAKT

SINDIKAT POLICIJSKIH SLUŽBENIKA

10000 ZAGREB, Avenija Gojka Šuška 1
I. PAVILJON (zeleni) / prizemlje
 
Radno vrijeme:
radnim danom od 8,00 do 16,00 sati

 

Telefon: 01/ 2426-296, specijal: 26-296
Telefaks: 01/ 2426-246, specijal: 26-246
E-mail: info@spsh.hr