SINDIKAT  POLICIJSKIH  SLUŽBENIKA
Zagreb, Avenija Gojka Šuška 1 - I. PAVILJON, prizemlje
Tel. 01/ 2426-296, spec. 26-296
Fax. 01/ 2426-246, spec. 26-246

Otvoreno pismo saborskim zastupnicima - 4. odgoda otpremnina policijskim službenicima

Broj: SPS-01-02/86-2016.
Zagreb, 14. 12. 2016. godine

 

HRVATSKI SABOR
n/r saborskih zastupnika

 

PREDMET: DONOŠENJE ZAKONA O IZMJENI ZAKONA O POLICIJI
(odgoda isplate otpremnina policijskim službenicima)

 

Poštovani saborski zastupnici,

Prije svega ispričavamo se što Vam se obraćamo na ovaj način, ali jedino nam je to još preostalo prije nego što pozovemo naše kolege policijske službenike u prosvjed i štrajk, kao zadnju opciju, stoga Vas molimo da odvojite par minuta i pročitate ovo naše pismo upućeno svim saborskim zastupnicima kao vapaj onih koji su bili prvi kada je nastajala hrvatska država. Policijski službenici su od početka do kraja aktivno učestvovali u Domovinskom ratu te ostali vjerni svom časnom pozivu, ne zanimanju, jer da je biti policajac zanimanje, odavno bi ga mnogi napustili. Kako bi shvatili o kakovoj izmjeni Zakona o policiji glasujete kronološki ćemo iznijeti događanja od samog početka do danas.

Sindikat policijskih službenika obratio se dopisom broj: SPS-01-02/61-2016. od 19. 10. 2016. godine ministru unutarnjih poslova gosp. Vlahi Orepiću tražeći odgovor zbog teksta u Slobodnoj Dalmaciji pod naslovom „Otpremnine policiji odgađaju 5 godina“ u kojem je bilo riječi o ponovnoj odgodi otpremnina policijskim službenicima i na koji odgovor nismo dobili niti od ministra niti od nadležnih službi unutar MUP-a do današnjeg dana.

Nakon tog „medijskog probnog balona“ MUP pristupa i službeno izmjeni Zakona o policiji pa tako o ovom vrlo bitnom pitanju prava policijskih službenika ignorira ponovno svih 9 sindikata koji djeluju u MUP-u i o toj činjenici obavještava samo 3 sindikata (SPH i NSD MUP-a i SDLSN) kojima dostavlja na mišljenje dana 4. 11. 2016. godine s dopisom broj: 511-01-152-71498/2-2016. Nacrt prijedloga Zakona o izmjeni Zakona o policiji s Konačnim prijedlogom Zakona kojim se ponovno odgađa primjena otpremnina policijskim službenicima i to po ČETVRTI PUT na dvije godine tj. do 1. 1. 2019. godine.

Naime, želimo Vas upoznati s pomalo bizarnom činjenicom da je navedeni članak 21. Zakona o policiji, koji regulira otpremnine policijskim službenicima, donesen s „figom u džepu“ na prijedlog tadašnje Vlade RH na čelu s ministrom Tomislavom Karamarkom na način da je donesen 2011. godine, ali se primjena tog članka odgađala do 1. 1. 2013. godine tj. financijska obveza se prebacivala novoj Vladi RH. Nakon toga tadašnja nova Vlada RH premijera Zorana Milanovića inicirala je ponovnu odgodu navedenog članka Zakona o policiji te odgodila njegovu primjenu do 1. 1. 2015. godine, da bi potom ponovno po treći puta odgodila njegovu primjenu do 1. 1. 2017. godine.

Dosadašnje odgode primjene navedenog prava policijskim službenicima pravdale su se teškom gospodarskom situacijom u kojoj se Republika Hrvatska nalazila, a sada naprosto ne možemo vjerovati, da naš ministar ponovno po četvrti put predlaže odgodu primjene članka 21. Zakona o policiji pod obrazloženjem da se to čini u cilju racionalizacije troškova u trenutku kada više nije teška gospodarska situacija i kada raste BDP te kada se pojedinim ministarstvima povećava proračun (Ministarstvo obrane, Ministarstvo kulture i dr.).

S druge strane ministar gosp. Vlaho Orepić pravda se da u ovom trenutku otprilike 7.000 policijskih službenika ispunjava uvjete za prijevremenu starosnu mirovinu i da bi njima umjesto 9.900 kuna sukladno primjeni za sada još uvijek važećeg Zakona o policiji pripadalo pravo na 32.500 kuna, zašto nema novaca u proračunu iako se radi o razlici od 22.600 kuna po policijskom službeniku.

Obzirom da MUP broji nešto malo više od 21.000 policijskih službenika i da se pravo na prijevremeni odlazak u mirovinu sukladno čl. 6. Zakona o pravima iz mirovinskog osiguranja djelatnih vojnih osoba, policijskih službenika i ovlaštenih službenih osoba ostvaruje tek onda kada ga ministar odobri, a ne samim nastupanjem tog prava, te da ministar ima pravo sukladno svojoj diskrecijskoj ocjeni o tome odlučiti u granicama dane ovlasti i u skladu sa svrhom radi koje mu je ta ovlast dodijeljena te da tim načinom može kontrolirati koliko će i kada pustiti policijskih službenika u prijevremenu mirovinu, paušalno je i neozbiljno od strane samog ministra ovakve činjenice iznositi u javnosti i time dovoditi javnost i Vas u zabludu da 7.000 policijskih službenika može već sutra napustiti sustav MUP-a. U stvarnosti niti se to može dogoditi, jer bi prouzročilo kolaps sustava, niti bi sam ministar primjenom svog diskrecijskog prava to dozvolio, a niti toliko osoba koje čekaju zaposlenje su osposobljene biti policijski službenik. Naime, trenutno na zaposlenje čeka oko 200 polaznika Policijske škole Josipa Jovića, a školuje se 325 koji završavaju školovanje tek u mjesecu srpnju iduće godine, što znači da je MUP u mogućnosti zaposliti svega 525 budućih policajaca u 2017. godini. Iz navedenog razvidno je da MUP ne može dozvoliti odlazak više od 1000 policijskih službenika u mirovinu sukladno klauzuli „2 za 1“ koju je potpisao sa sindikatima, a koja propisuje da će MUP zaposliti jednog službenika tek kada dva napuste MUP (mirovina, otkaz, smrtni slučaj i sl.) Kada uzmemo u obzir da i mladi policijski službenici masovno odlaze iz MUP-a nakon isteka ugovora kojeg su potpisali radi školovanja, a neki i prije tog roka, možemo zaključiti da je ta brojka kud i kamo manja od 1000 koje bi ministar mogao i pustiti u mirovinu.

Isto tako u prilog našoj konstataciji je činjenica da mnogi zahtjevi policijskih službenika za odlazak u prijevremenu mirovinu su odbijeni, a pojedine policijske uprave, kao primjerice PU istarska, konstantno odbijaju odobriti odlazak u prijevremenu mirovinu zbog čega smo se obratili i samom ministru s našim dopisom broj: SPS-01-02/25-2016. od 3. 6. 2016. godine, te nam se u odgovoru pozvao na njegovu diskrecijsku ovlast koja mu je dodijeljena u konkretnom slučaju i o kojoj smo govorili.

Zbog navedenih činjenica našim dopisom broj: SPS-01-02/78-2016. od 1. 12. 2016. godine obratili smo se ministru gosp. Vlahi Orepiću da nama i javnosti iznese sljedeće činjenice tj. podatke iz kojih je sasvim jasno da bi novca u samom sustavu MUP-a trebalo biti za otpremnine, jer se radi zapravo o razlici od 22.600,00 kuna po policijskom službeniku, ali ga nema, pa smo pitali što to rade njegovi savjetnici i osobe odgovorne za proračun:

1. Zar MUP ne čini uštedu svake godine u milijunima kuna sukladno sporazumu Vlade RH i reprezentativnih sindikata primjenom klauzule „2 za 1“ koja se odnosi za zaposlenje u MUP-u i koji je točan iznos takve uštede godišnje?

2. Zar MUP ne čini uštedu svake godine isto tako u milijunima kuna na činjenici da je policijski službenik koji je otišao u mirovinu imao veću plaću nego policijski službenik koji tek počinje raditi i koji je točan iznos takve uštede godišnje?

3. Koliko godišnje policijskih službenika odlazi u prijevremenu starosnu mirovinu i koliko MUP nakon toga zapošljava policijskih službenika, te koja je razlika tj. ušteda MUP-a i gdje se taj novac raspoređuje?

Laički rečeno, ako dva policijska službenika odu u mirovinu s većim primanjima (ne samo srednja stručna sprema već i viša ili visoka te plaća s dodacima za godine staža, policijsko zvanje, vjernosti poslodavcu), a proračun MUP-a ostaje isti, te tom prilikom MUP zaposli samo jednog policijskog službenika s manjim primanjem (srednja stručna sprema i početna plaća bez dodataka za godine staža, policijsko zvanje, vjernosti poslodavcu) kako to da u MUP-ovom proračunu nema novaca kada zapravo na toj činjenici MUP uštedi određeni iznos novca iz mase plaća.

Naravno, odgovore i na ova pitanja nismo dobili, jer dosadašnja praksa MUP-a neovisno o sadašnjem ministru gosp. Vlahi Orepiću je suradnja samo sa sindikatima koji su reprezentativni u državnoj službi (SPH, NSD MUP-a i SDLSN) iako reprezentativnost nema apsolutno nikakve veze sa zajedničkim pitanjima unutar MUP-a već ona daje samo pravo više tim reprezentativnim sindikatima da sudjeluju u kolektivnim pregovorima s Vladom RH sukladno Zakonu o reprezentativnosti udruga poslodavaca i sindikata.

Ova praksa u MUP-u se primjenjuje prije nego što je došao ministar gosp. Vlaho Orepić i po našem mišljenju su posljedica dugogodišnje suradnje tih reprezentativnih sindikata s interesnim skupinama unutar MUP-a, čime se konstantno čini diskriminacija i sprječava u radu i rastu novih sindikata te sindikata koji imaju manji broj članova, a time i njihovih članova, zbog čega smo se obratili i Hrvatskom saboru te institucijama u Republici Hrvatskoj. Pomak u tom smislu je tek nedavno učinjen od strane novoimenovanog glavnog ravnatelja policije gosp. Marka Srdarevića koji je po prvi puta u MUP-u pozvao svih 9 sindikata na radni sastanak pokazavši time svoju profesionalnost i visoki stupanj odgovornosti u radu.

Nadalje, ovoliki broj odgoda primjene navedenog prava na otpremnine policijskim službenicima odnosno izmjene Zakona o policiji u kojem sudjeluje i Hrvatski sabor izaziva određenu pravnu nesigurnost i neozbiljnost same zakonodavne vlasti odnosno države u cjelini koja se ne pridržava zakona koje donosi već iste zaobilazi i iznalazi rješenja kako ne bi ispunila ono što je sama zakonom pripisala i donijela.

Isto tako to je vrlo ružna i maćehinska poruka države prema policijskim službenicima koji su prvi stup obrane sigurnosti svih građana, a osobito ovo ističemo jer se radi o kategoriji policijskih službenika koji su službu u policiji započeli ili već u njoj bili 1990. ili 1991. godine kao dragovoljci na prvoj crti bojišnice, u obrani naše domovine. U pitanju su policijski službenici - hrvatski branitelji koji su dali svoj doprinos u nastanku hrvatske države u Domovinskom ratu i koji su svih ovih godina ostali njoj vjerni. Sramotno je reći da su na tu grupaciju hrvatskih branitelja svi zaboravili i nadasve je licemjerno da država s jedne strane povećava proračun za hrvatske branitelje, a s druge strane iste te hrvatske branitelje iz redova policije zaboravlja i zapostavlja.

Usporedo s činjenicom da se nama ponovno po četvrti put uskraćuje pravo na pristojnu i zasluženu otpremninu te racionaliziraju troškovi, Ministarstvu obrane se povećava proračun, iako djelatnim vojnim osobama pripada pravo na otpremninu u iznosu deset (10) neto proračunskih osnovica. Isto tako tim djelatnim vojnim osobama, koje imaju priznat status hrvatskog branitelja, otpremnina se uvećava za iznos od 300,00 kuna neto za svaki puni mjesec dana sudjelovanja u Domovinskom ratu, dok policijskim službenicima to pravo ne pripada. Imajući u vidu da djelatne vojne osobe idu u mirovinu po istom Zakonu (Zakon o pravima iz mirovinskog osiguranja djelatnih vojnih osoba, policijskih službenika i ovlaštenih službenih osoba) kao i policijski službenici i da pripadaju u istu kategoriju državnih službenika, takve razlike u otpremninama su nedopustive.

Ono što smeta, ne samo nas policijske službenike već i građane Hrvatske, je činjenica da u vrijeme teške gospodarske krize u Hrvatskoj kada se uzimalo ne samo nama, već i mnogima drugim građanima, pojedini menadžeri državnih tvrtki dobivali su, i dan danas dobivaju, milijunske iznose otpremnina, a svima nam je poznato tko ih je i po kojem ključu postavljao.

Isto tako nas kao policijske službenike, najviše zabrinjava činjenica da svaki ministar koji dođe u posljednje vrijeme na čelo MUP-a gleda samo svoj osobni interes i napredovanje u političkoj karijeri na način da se dokazuje svom premijeru smanjivanjem određenih troškova, a samim time i prava, pa ne pamtimo niti jednog ministra u posljednje vrijeme koji se zalagao za bolji i pravedniji odnos države prema nama, policijskim službenicima i zaposlenicima MUP-a.
S druge strane policijski službenici su svih ovih godina uskraćivani za određena materijalna prava (konstantno smanjenje plaća, neisplata regresa i božićnice, smanjivanje putnih troškova, dnevnica i terenskog dodatka, uvođenje dodatnih nameta kao što je bio „krizni porez“, ukidanje beneficije, itd.) i ujedno zakonski spriječeni imati sva ona prava koja građanima pripadaju (obavljanje poslova izvan redovnog radnog vremena, članstvo u političkim strankama i sl.) stoga su evidentno policijski službenici zapravo građani drugog reda, jer nisu u mogućnosti osigurati kako veći izvor prihoda tako i veću mirovinu, a ovakvim odnosom države prema njima samo tu činjenicu dodatno potvrđujemo.

Nažalost moramo ponovno konstatirati da su policijski službenici totalno ogorčeni i demotivirani, a da za takvo stanje ne krivimo sadašnjeg ministra gosp. Vlahu Orepića za kojeg vjerujemo da ima dobre i poštene namjere, ali je očito neupućen u stvarno stanje sustava MUP-a čemu pridonosi konstantna nesuradnja MUP-a sa svim sindikatima koji djeluju u MUP-u. Prije samostalnosti Republike Hrvatske sustav tadašnjeg MUP-a vodio brigu o svom policajcu odnosno milicajcu više nego što su to činile sve današnje Vlade RH, a policijska struka i posao policijskog službenika sveo na socijalu i na preživljavanje upravo zbog svih gore navedenih razloga, pa mladi policajci zbog toga nemaju perspektive i u velikom broju neposredno nakon zaposlenja daju otkaze i odlaze u inozemstvo.

I za kraj, Sindikat policijskih službenika organizirao je potpisivanje peticije od strane policijskih službenika protiv četvrte odgode isplate otpremnina policijskih službenicima (u konačnici će to biti 8 godina odgode), a kojom smo tražili od naših kolega i podršku za prosvjede i štrajk. Peticija se još uvijek potpisuje i kao novi i brojno manji sindikat u vrlo kratkom roku skupili smo 2047 potpisa policijskih službenika, a svakodnevno dobivamo dodatne potpise i potporu.

Stoga molimo sve Vas saborske zastupnike da glasujete po savjesti, a ne po naputku stranke, jer ova izmjena Zakona o policiji, kao i sve prije nje, su plod nesuradnje odgovornih osoba u MUP-u sa sindikatima koji djeluju u MUP-u i doista izaziva određenu pravnu nesigurnost i neozbiljnost same zakonodavne vlasti odnosno države u cjelini koja se ne pridržava zakona koje donosi već iste zaobilazi i iznalazi rješenja kako ne bi ispunila ono što je sama zakonom pripisala i donijela.

Isto tako prilikom glasovanja imajte na umu da odlučujete o sudbini hrvatskih branitelja i dragovoljaca iz Domovinskog rata koji su prvi stali na branik domovine i ostali joj vjerni svih ovih godina te predano radili svoj posao.

Ako dođe do prosvjeda policijskih službenika, što će biti solucija ako ovaj sramotni Zakon bude usvojen, kojem ćemo pozvati sve braniteljske udruge i građane da nam se pridruže, bit će to vrlo ružna poruka Republike Hrvatske kao članice Europske unije i neće biti na čast Hrvatskom saboru i Vladi Republike Hrvatske.

Smatramo da se ovo pravo ne treba rješavati konstantnim izmjenama Zakona o policiji, jer ova četvrta odgoda zapravo ne rješava ništa već samo odgađa ovaj problem na još dvije godine. Samo dobrim planiranjem i upravljanjem ljudskim potencijalima unutar MUP-a te kvalitetnijom suradnjom sa sindikatima koji djeluju u MUP-u ovaj problem se može riješiti na način da se postigne sporazum kojim bi se dogovorili uvjeti načina odlaska u prijevremenu starosnu mirovinu. Naime, ionako u praksi pravo na takvu prijevremenu starosnu mirovinu policijski službenici ne ostvaruju automatizmom već samo uz odobrenje ministra, koji pak traži prije donošenja takve odluke suglasnost načelnika policijske uprave, pa se u praksi svodi da u mirovinu odlaze samo oni policijski službenici koji blago rečeno imaju sreće da će njegov načelnik policijske uprave dati takvu suglasnost, a stvarni primjer je Policijska uprava istarska iz koje policijski službenici odlaze u mirovnu na kapaljku pod obrazloženjem da toj upravi nema dovoljno kadra.

S druge strane policijskim službenicima koji bi automatizmom ostvarili punu starosnu i invalidsku mirovinu osigurala bi se pristojna otpremnina, jer sama činjenica da je sadašnja otpremnina 9.900 kn i da od prestanka službe do dobivanja prve mirovine protekne čak 4-5 mjeseci govori dovoljno što sve proživljavaju policijski službenici i nakon odlaska u mirovinu, jer i u tom periodu trebaju preživjeti s tom mizernom otpremninom te i dalje podmirivati svoje financijske obveze od režija do rata kredita.

I za kraj želimo naglasiti da bez obzira na izglasavanje Zakona o izmjeni Zakona o policiji ministru unutarnjih poslova i dalje ostaje diskrecijska ocjena koju će i dalje primjenjivati, a samim neizglasavanjem Zakona ministar bi konačno morao sjesti za stol sa svim sindikatima u MUP-u, stoga vjerujemo da kroz dijalog i uz određene argumente s obje strane navedeno pitanje bi se zasigurno riješilo na zadovoljstvo svih strana.


S poštovanjem,


P R E D S J E D N I K

Mario Puškarić


O TOME OBAVIJEST:
- mediji u Republici Hrvatskoj,
- svim policijskim službenicima,
- ARHIVA, ovdje.-

KONTAKT

SINDIKAT POLICIJSKIH SLUŽBENIKA

10000 ZAGREB, Avenija Gojka Šuška 1
I. PAVILJON (zeleni) / prizemlje
 
Radno vrijeme:
radnim danom od 8,00 do 16,00 sati

 

Telefon: 01/ 2426-296, specijal: 26-296
Telefaks: 01/ 2426-246, specijal: 26-246
E-mail: info@spsh.hr