SINDIKAT  POLICIJSKIH  SLUŽBENIKA
Zagreb, Avenija Gojka Šuška 1 - I. PAVILJON, prizemlje
Tel. 01/ 2426-296, spec. 26-296
Fax. 01/ 2426-246, spec. 26-246

Radni sastanak s glavnim ravnateljem policije

Broj: SPS-01-02/87-2016.
Zagreb, 16. 12. 2016. godine

 

MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA
svim ustrojstvenim jedinicama

 

PREDMET: RADNI SASTANAK S GLAVNIM RAVNATELJEM POLICIJE
- obavijest, dostavlja se.-

 

Poštovane kolegice i kolege,

Obavještavamo Vas da je 14. 12. 2016. godine s početkom u 13,00 sati u Ravnateljstvu policije održan sastanak glavnog ravnatelja policije gosp. Marka Srdarevića s predstavnicima sindikata i to: Nacionalnog sindikata policije MUP-a RH, Općeg sindikata MUP-a, Sindikata kriminalističke policije, Sindikata službenika MUP-a i Sindikata policijskih službenika, na inicijativu samog glavnog ravnatelja policije.

Na samom početku sastanka glavni ravnatelj policije se predstavio i rekao par riječi o sebi te se zahvalio predstavnicima sindikata na dolasku i zamolio ih na suradnju. Kao svoj osnovni cilj postavio omogućavanje neometanog rada svim policijskim službenicima iz razloga jer je svjestan traumatiziranosti sustava te je upoznat s mnogim poteškoćama i problemima koji sustav opterećuju iz razloga jer je i sam svoju policijsku karijeru započeo kao policajac, a u svom putu do glavnog ravnatelja policije prošao je sve segmente rukovođenja u policiji.

Nakon toga izložio je određene ciljeve koje planira realizirati u svom mandatu kako bi se u sustav vratilo potrebno povjerenje kako policijskih službenika tako i građana:

1. MOTIVACIJA POLICIJSKIH SLUŽBENIKA – svjestan nezadovoljstva na svim razinama, jer se sustav do sada bavio u velikoj mjeri kažnjavanjem policijskih službenika, nastojat će promijeniti takvo stanje pa uz dosadašnji sustav nagrađivanja kroz godišnje nagrade uvest će se nagrađivanje policijskih službenika povećavanjem osnovice za plaću, a za tu namjenu u proračunu MUP-a za 2017. godinu osigurano je 2.000.000,00 kuna. Tim modelom predviđa se nagraditi 1800-1900 policijskih službenika, a sam postupak takvog nagrađivanja provodit će se za postignute rezultate rada na transparentan način koji će provoditi povjerenstvo u kojem će sudjelovati i sindikati.

2. KAZNENO-PRAVNA ZAŠTITA POLICIJSKIH SLUŽBENIKA – u prvoj fazi će se odmah pristupiti rješavanjem nezadovoljavajuće regulirane kazneno-pravne zaštite policijskih službenika izradom prijedloga promjene važećih zakonskih propisa. Ta zaštita bi se odnosila na policijske službenike koji su pravilno, zakonito i opravdano uporabili sredstva prisile, a štitila bi ih od supsidijarnih tužitelja gdje bi se reguliralo da u tom slučaju odgovornost preuzima Republika Hrvatska, a samim time i na činjenicu da tužitelj u tom slučaju više ne bi mogao tužiti policijskog službenika već isključivo državu. U drugoj fazi bi se pristupilo izradi prijedloga izmjene propisa u kojima se policijski službenik pojavljuje kao oštećena osoba.

3. POLICIJSKA ODORA – pristupit će se izradi rješenja za novu policijsku odoru koja mora biti standardizirana i koja bi startala s 1. 1. 2019. godine, dok bi njeno stavljanje u opticaj bilo u nekom razumnom prijelaznom razdoblju kako ne bi izazvala nove troškove i kako se dijelovi sadašnje odore ne bi bacali i time obezvrijedio utrošeni novac za tu odoru. Isto tako paralelno s tim bi se tražio novi način zaduživanja koji sada nije održiv i koji bi se svodio na zaduživanje onih dijelova policijske odore koji su dosita potrebni policijskim službenicima, a ne gomilanje i zaduživanje nepotrebnih dijelova odore i nedostatak potrebnih dijelova, te bi se samim time racionalizirali nepotrebni troškovi za policijsku odoru.

4. DONOŠENJE NOVOG ZAKONA O PREKRŠAJIMA PROTIV JAVNOG REDA I MIRA – iniciranje i zahtijevanje, u suradnji s ministrom i Vladom RH, od Hrvatskog sabora donošenja trenutno izrađenog novog Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira, jer su prekršaji protiv javnog reda i mira pokazatelj stanja sigurnosti i izravno utječu na osjećaj sigurnosti građana obzirom da nakon kaznenih djela zauzimaju značajno mjesto u području sigurnosti. U promjenu se ide obzirom da je trenutno važeći navedeni Zakon odavno zastario za sadašnje uvjete u kojima živimo, te da je jedan od važnijih propisa po kojem policija svakodnevno postupa i kojim je trenutno na nezadovoljavajući način regulirana prekršajno pravna zaštita policijskih službenika.

5. POLICIJSKI ISTRAŽITELJI – kroz izmjene Zakona o policijskim poslovima i ovlastima pristupit će se rješavanju problema previsoko postavljenih kriterija za policijske istražitelje.

6. OBAVLJANJE POSLOVA VAN REDOVNOG RADNOG VREMENA – kroz izmjene važećeg Pravilnika, a u suradnji sa sindikatima ići će se u jasno i nedvojbeno definiranje popisa gospodarskih i profesionalnih djelatnosti tj. poslova koje će biti zabranjene policijskom službeniku čime bi se anuliralo izdavanje odobrenja glavnog ravnatelja policije i time izbjeglo neujednačeno postupanje, a time i diskriminacija.

7. ZAŠTITNA OPREMA – nabava zaštitne i balističke opreme za policijske službenike koja je godinama zanemarivana te nastojanje da se s njom opskrbe sve policijske postaje i uprave kroz naredne tri godine.

8. SISTEMATSKI LIJEČNIČKI PREGLEDI – rješavanje trenutno lošeg stanja po pitanju sistematskih liječničkih pregleda koji se ne provode u intervalima kako to predviđaju propisi za što će se tražiti dodatni angažman i kompromis sa sindikatima obzirom da se radi o vrlo kompleksnom pitanju.

9. REORGANIZACIJA UPRAVE KRIMINALISTIČKE POLICIJE – jačanje PNUSKOK-a kojem je neophodan puno bolji i jači organizacijski sustav popunjen sa stručnim i motiviranim kadrom, s naglaskom na operativni dio, čime se zapravo povećava broj izvršitelja i voditelja istraživanja, a koji bi se trebao baviti isključivo najsloženijim oblicima kriminaliteta s naglaskom na korupciju koja je rak rana našeg društva.

10. REOORGANIZACIJA CJELOKUPNOG MUP-a – s reorganizacijom se planira započeti s 1. 1. 2018. godine, a ista će se provoditi postepeno, pažljivo i u konsenzusu sa sindikatima, policijskim službenicima i zainteresiranom javnošću, a uključuje i sustav koeficijenata, dodataka za plaću, napredovanja u službi, beneficija, natječaja, uvjeta radnih mjesta te samog broja policijskih uprava, jer sadašnje stanje je neodrživo obzirom na preveliki broj rukovodećih radnih mjesta naspram broja policijskih službenika koji neposredno provode policijske poslove i primjenjuju policijske ovlasti i ono što je najvažnije nitko u preustroju neće izgubiti posao niti biti neraspoređen.

11. POLICIJSKA ZVANJA – mijenjanje sadašnjih odredbi propisa koji reguliraju način polaganja i napredovanja u sustavu policijskih zvanja tj. ukidanje blokade napredovanja koja je vezana za radno mjesto obzirom da je važeća Uredba donesena na vrlo nepravedan način, jer se vezala isključivo na radno mjesto i koja je pojedinim policijskim službenicima dozvolila napredovanje čak do 7 policijskih zvanja.

12. NABAVA SLUŽBENIH VOZILA – u jednoj od narednih sjednica Vlade RH donijet će se odluka o nabavi neoznačenih službenih vozila za potrebe kriminalističke policije i drugih službi koje će se uskoro raspoređivati po ustrojstvenim jedinicama.

O velikoj većini svih pobrojanih zajedničkih pitanja Sindikat policijskih službenika se do sada obraćao svojim dopisima ministru, a isto tako, zajedno s kolegama iz drugih sindikata, pohvalili smo nastojanje glavnog ravnatelja policije da krene s određenim promjenama koje teže ka boljem i pravednijem sustavu, a iz njegovog izlaganja se jasno vidi da razumije probleme koje koče sustav i da je spreman i sposoban suočiti se s njima.

Također smo dobili obećanje od glavnog ravnatelja policije da će u budućnosti ostvarivati suradnju sa svim sindikatima i da će nam dostavljati radne materijale na koje ćemo moći dati svoje mišljenje i prijedloge, a da će dinamika sastanaka biti svaka 3 mjeseca na kojima ćemo zajednički raspravljati o brojnim temama koje muče sve nas i pokušati zajednički iznalaziti rješenja obzirom da bi sindikat i Ravnateljstvo policije trebali imati zajedničke interese, a to je bolji, pravedniji i učinkovitiji sustav.

Obzirom na veliki broj problema u sustavu i činjenicu da se odmah preko noći ne mogu riješiti svi problemi, glavni ravnatelj policije istaknuo je da mu je želja raditi paralelno i s iskrenom suradnjom sa sindikatima na svim problemima koji postoje, ali da svi moramo biti svjesni da će za neke trebati vremena, a osobito za one koji iziskuju znatnija financijska sredstva.

Također smo tom prilikom glavnom ravnatelju policije ukazali na mnoge probleme koji opterećuju sustav, struku i policijske službenike pa tako između ostaloga smo naveli probleme sa „zlouporabom“ naloga za obavljanje poslova, definiranja pasivnog dežurstva, odgovornosti rukovodećih policijskih službenika, korištenja službenih vozila, sastava disciplinskog suda i nepovoljnijeg položaja policijskih službenika naspram drugih službenika MUP-a kojima se sudi na službeničkom sudu, nezaduživanja građanskih odijela itd. U razgovoru smo stekli dojam da je glavni ravnatelj policije s pojedinim pobrojanim problemima upoznat i da ih isto tako želi rješavati te da u svom radu želi biti transparentan i na dobrobit struke i policijskih službenika.

I za kraj pohvaljujemo ovu hvale vrijednu inicijativu koja se prvi puta dogodila u MUP-u i došla je od samog glavnog ravnatelja policije gosp. Marka Srdarevića te samim time pokazala njegovu profesionalnost i odgovornost u radu i prema dužnosti koju je preuzeo.

Isto tako izražavamo žaljenje i zbog toga ne krivimo glavnog ravnatelja policije što se sastanak nije održao sa svim sindikatima istovremeno već je prije toga održan sastanak s reprezentativnim sindikatima (SPH, NSD MUP-a i SDLSN) što budi određenu sumnju među policijskim službenicima. Stoga smatramo i potkrepljujemo svoje mišljenje određenom relevantnom dokumentacijom, a i samim postupkom koji smo pokrenuli zbog diskriminacije nad našim sindikatom u MUP-u, da unutar MUP-a nema i ne smije biti podjele na reprezentativni i nereprezentativni sindikat, a osobito ta podjela ne smije dolaziti od strane samih čelnika i odgovornih osoba u MUP-u. Naime, ta podjela jedino je zakonski dozvoljena i može odnositi samo na državnu službu, koje je samo jedan segment Ministarstvo unutarnjih poslova, a može ju činiti jedino i isključivo Vlada RH sukladno Zakonu o reprezentativnosti udruga poslodavaca i sindikata prilikom pregovora o kolektivnom ugovoru. I da budemo sasvim jasni podjele u sindikatima niti može niti smije biti od strane poslodavca, a niti bi ona trebala biti među sindikatima, jer se borimo za zajedničke interese, ali očito je da podjele čine reprezentativni sindikati koji su nervozni zbog činjenice što gube članstvo zato što su se pojavili novi sindikati čija je svrha isključivo borba za bolji i pravedniji sustav te za prava svih zaposlenika MUP-a, a ne raznorazni ugovori s kojekakvim tvrtkama s popustima i zarađivanje na svojim članovima.

S poštovanjem,


P R E D S J E D N I K

Mario Puškarić

O TOME OBAVIJEST:
- Ured Glavnog ravnatelja policije, n/r glavnog ravnatelja policije gosp. Marka Srdarevića,
- ARHIVA, ovdje.-

 

KONTAKT

SINDIKAT POLICIJSKIH SLUŽBENIKA

10000 ZAGREB, Avenija Gojka Šuška 1
I. PAVILJON (zeleni) / prizemlje
 
Radno vrijeme:
radnim danom od 8,00 do 16,00 sati

 

Telefon: 01/ 2426-296, specijal: 26-296
Telefaks: 01/ 2426-246, specijal: 26-246
E-mail: info@spsh.hr