SINDIKAT  POLICIJSKIH  SLUŽBENIKA
Zagreb, Avenija Gojka Šuška 1 - I. PAVILJON, prizemlje
Tel. 01/ 2426-296, spec. 26-296
Fax. 01/ 2426-246, spec. 26-246

Prijam u policiju, natječaji za slobodna radna mjesta i "zlouporaba" naloga za obavljanje poslova

Broj: SPS-01-02/6-2017.
Zagreb, 15. 1. 2017. godine

 

MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA
n/r ministra gosp. Vlahe Orepića

 

PREDMET: RADNA MJESTA POLICIJSKIH SLUŽBENIKA,
- prijam osoba na „rad, staž i prijevoz“, nalozi za obavljanje poslova te
prijam u radni odnos polaznika Policijske škole „Josip Jović“
- pojašnjenja i postupanje, traži se.-

 

Poštovani ministre, gospodine Orepić,

Ministarstvo unutarnjih poslova objavilo je Javni poziv za prijam osoba na „Rad, staž i prijevoz – stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa“ dana 5. 1. 2017. godine u trajanju od 12 mjeseci te je u svom priopćenju javnosti na web stranici objasnilo da mjera stručnog osposobljavanja za rad bez zasnivanja radnog odnosa, zbog prirode njezinog provođenja odnosno s obzirom da se ne radi o zapošljavanju, nije podobna za provođenje na radnim mjestima policijskih službenika u policijskim upravama i postajama te se na tim radnim mjestima i ne provodi.

Obzirom da tu mjeru provodite u Ravnateljstvu policije i to na radnim mjestima primjerice policijskog službenika - nastavnka stručnih predmeta u Policijskoj školi „Josip Jović“, policijskog službenika za zakonitost, taktiku i metodologiju rada u Službi za javni red, policijskog službenika analitičara – statističara u Mobilnoj jedinici prometne policije itd. kao sindikat dužni smo reagirati.

Naime, nejasno nam je zbog čega se u službu primaju građani koji će obnašati poslove policijskog službenika na rok od 12 mjeseci i to ni više ni manje nego u Ravnateljstvu policije na radnim mjestima koja bi trebali obnašati visoko educirani policijski službenici s dugogodišnjim radnim iskustvom i visokim policijskim zvanjem obzirom na uvjete tih radnih mjesta.

S druge strane veliki broj policijskih službenika koji imaju osobno policijsko zvanje i stručnu spremu te iskustvo u obavljanju policijskih poslova udovoljavaju uvjetima za ta radna mjesta, ali rade na radnim mjestima s nižim zvanjem i stručnom spremom za koja su prilikom rasporeda prije 4 godine potpisati izjave da pristaju raditi na tim radnim mjestima radi bojazni da neće ostati neraspoređeni, a sada se ne mogu prijaviti i napredovati u službi jer se ovaj natječaj za ta radna mjesta na njih ne odnosi.

Isto tako nejasno je zbog čega se već duži niz godina ne raspisuju natječaju za sva slobodna radna mjesta u MUP-u već samo za pojedina i tko je odgovorna osoba koja određuje koja će se to radna mjesta popuniti i kada. Stoga u praski imamo situacije da pojedinci u MUP-u, iz tko zna kakvih razloga podobnosti, popunjavanju već godinama (neki već skoro 4 godine) slobodna radna mjesta temeljem naloga za obavljanje poslova. To čine čak i bez adekvatnog policijskog zvanja, stručne spreme i naravno uz blagoslov nadređenog rukovoditelja, a zlouporaba tog instituta seže do te mjere da je popunjenost ustrojstvene jedinice s takvim pojedincima prelazi brojku propisanih radnih mjesta koju ta ustrojstvena jedinica ima sukladno Pravilniku o unutarnjem redu MUP-a.

Obzirom da takve naloge potpisuje čak i sam ministar zahtijevamo da se preispitaju svi trenutni nalozi za obavljanje poslova i da se takvom praksom odmah prestane, jer intencija naloga za obavljanje poslova je zamjena policijskog službenika koji je privremeno duže odsutan, a ne popunjavanje upražnjenog radnog mjesta. Takva situacija ne može trajati vječno kao u nekim slučajevima iz prakse, jer se s njom sprječava druge policijske službenike u napredovanju i čini gruba diskriminacija. Takvim postupanjem grubo se krše i prava policijskih službenika iz čl. 15., 16. i 18. Zakona o policiji te se dodatno opterećuje ionako skroman proračun MUP-a stoga tražimo da svaki policijski službenik obavlja poslove svog radnog mjesta, a da se upražnjena radna mjesta popunjavaju isključivo natječajem kako to propisuje sam Zakon o policiji i Pravilnik o sadržaju i dostupnosti informacija o slobodnim radnim mjestima policijskih službenika te načinu objave popisa slobodnih radnih mjesta, sustavu i načinu rada Povjerenstva za odabir kandidata za premještaj. Propisi se moraju odnositi za sve jednako, a ne da pojedinci uživaju određena prava koja im ne pripadaju, dok s druge strane oni koja bi ta prava mogli i ostvariti te napredovati u službi zbog njih to nisu u mogućnosti iako im to pravo jamči sam Zakon o policiji.

Stoga podržavamo nedavnu odluku glavnog ravnatelja policije kojom je policijske službenike koji imaju rješenja za rad na poslovima granične policije, a radili su na drugim radnim mjestima, vratio na njihove poslove za koje imaju rješenja i smatramo da dopisi nekih sindikata u tom pogledu nisu utemeljeni. Problem manjka policijskih službenika nije nastao od jučer, već on egzistira godinama i krajnje je vrijeme da se u MUP-a uvede red te da se izvrši uvid u stvarno stanje po ustrojstvenim jedinicama.

Činjenica je da mnogi rukovoditelji nisu poduzimali potrebne mjere i radnje da takvo stanje mijenjaju zbog očuvanja svojih pozicija taktikom „ne talasaj“, a neki su čak zlorabili i svoj položaj te tako omogućili „zlouporabom“ naloga za obavljanje poslova svojim „miljenicima“ bolja radna mjesta, a samim time i bolju plaću, za koja čak neki nemaju, niti su imali, stručnu spremu i osobno policijsko zvanje. Upravo takav sustav lažnog prikazivanja stanja na terenu dovodi do ishitrenih i ponekad nerazumljivih poteza i samih čelnika MUP-a, pa tako već dugi niz godina nije izvršena realna analiza potreba policijskih postaja za policijskim službenicima kriminalističke, prometne i temeljne policije sukladno stvarnom broju stanovništva, broju kaznenih djela i prekršaja i drugih relevantnih čimbenika. Stoga dajemo podršku novom glavnom ravnatelju policije i Vama u cilju provođenja kompletne reorganizacije MUP-a.
Na terenu po pitanju natječaja vlada kaos jer su natječaji pretvoreni u cirkus gdje se u pravilu natječaj raspisuje, ne za upražnjeno radno mjesto kako to propisi nalažu, već onda kada se pojavi određeni kandidat za to mjesto, a sustav uhljebljivanja je samo umotan u pravnu regulativu kako bi se zadovoljila forma, pa tako imamo situaciju da dan danas plaću za jednog načelnika primaju dva policijska službenika.

Isto tako, evidentno je da u MUP-u nedostaje policijskih službenika koji neposredno provode policijske poslove i primjenjuju policijske ovlasti, a s druge strane na zaposlenje čeka još oko 200 bivših polaznika Policijske škole „Josip Jović“, dok će oko 300 polaznika u mjesecu srpnju ove godine završiti školovanje. Stoga Vas molimo odgovor kada će ti budući policijski službenici biti primljeni u radni odnos i da li MUP u dogovoru s Vladom RH planira ukinuti klauzulu 2 za 1 koju je Vlada RH uvela sukladno sporazumu s reprezentativnim sindikatima (SPH, NSD MUP-a i SDLSN), jer se očito u praksi pokazalo da se ta klauzula ne bi trebala odnositi na policijske službenike obzirom na njihovu prirodu posla, način školovanja i prijama u radni odnos.

Molimo da nam odgovore dostavite pismenim putem, pozivom na broj gornji.

S poštovanjem,

P R E D S J E D N I K

Mario Puškarić


O TOME OBAVIJEST:
- Ravnateljstvo policije, Ured glavnog ravnatelja policije, n/r glavnog ravnatelja policije gosp. Marka Srdarevića,
- policijskim službenicima putem ustrojstvenih jedinica,
- ARHIVA, ovdje.-

KONTAKT

SINDIKAT POLICIJSKIH SLUŽBENIKA

10000 ZAGREB, Avenija Gojka Šuška 1
I. PAVILJON (zeleni) / prizemlje
 
Radno vrijeme:
radnim danom od 8,00 do 16,00 sati

 

Telefon: 01/ 2426-296, specijal: 26-296
Telefaks: 01/ 2426-246, specijal: 26-246
E-mail: info@spsh.hr