SINDIKAT  POLICIJSKIH  SLUŽBENIKA
Zagreb, Avenija Gojka Šuška 1 - I. PAVILJON, prizemlje
Tel. 01/ 2426-296, spec. 26-296
Fax. 01/ 2426-246, spec. 26-246

PU varaždinska - rad policijskih službenika na drugim poslovima

Broj: SPS-01-02/9-2-2017.
Zagreb, 3. 2. 2017. godine

 

POLICIJSKA UPRAVA VARAŽDINSKA
URED NAČELNIKA
n/r načelnika gosp. Darka Jurčeca

 

PREDMET: RAD POLICIJSKIH SLUŽBENIKA NA DRUGIM POSLOVIMA,
- ponovno pojašnjenje i postupanje, traži se.-

 

Poštovani načelniče, gospodine Jurčec,

Zahvaljujemo Vam se na dopisu, broj i datum iz veze, iako nam niste odgovorili na postavljena pitanja već ste nas samo obavijestili da se slobodna radna mjesta u Vašoj Policijskoj upravi popunjavaju sukladno propisima, kao i dodatno nas upoznali da se to čini i u cijelom Ministarstvu, iako niste nadležni i ovlašteni za Ministarstvo niti imate uvid u pojedinačne predmete drugih policijskih uprava i Ministarstva u Sjedištu pa to ne možete niti tvrditi.

Obzirom da Vaš „odgovor“ pomalo vrijeđa zdravi razum, jer nam ne odgovarate na postavljena pitanja i ne dostavljate nam tražene podatke, već nam tumačite propise s kojima smo jako dobro upoznati, izražavamo nezadovoljstvo Vašim odgovorom i ponovno od Vas tražimo dostavu podataka te jasne i decidirane odgovore na 5 postavljenih pitanja, a to su:

1. Koliko je policijskih službenika raspoređeno na rad u druge ustrojstvene jedinice unutar Vaše policijske uprave, u kojem vremenskom periodu, temeljem kojeg propisa i temeljem kojeg pravnog akta?
2. Koliko je policijskih službenika unutar svojih ustrojstvenih jedinica raspoređeno da radi na drugim radnim mjestima, u kojem vremenskom periodu, temeljem kojeg propisa i temeljem kojeg pravnog akta?
3. Da li su policijski službenici koji su premještani na rad u kriminalističku policiju, iako su po rješenju policijski službenici temeljne, prometne ili granične policije, dobivali naknade za građansko odijelo, temeljem kojeg propisa su obavljali poslove kriminalističke policije i temeljem kojeg akta su raspoređeni na te poslove?
4. Da li ste Vi kao čelna osoba Vaše policijske uprave izvijestili Ravnateljstvo policije o nedostatku policijskih službenika u Vašoj policijskoj upravi, ako jeste, kada i o kojem se broju policijskih službenika radi?
5. Koje su to potrebe službe radi kojih je tolika potreba za takvim prividnim premještanjima unutar ustrojstvenih jedinica Vaše policijske uprave protivno Pravilniku o unutarnjem redu MUP-a, po čijem odobrenju se to čini i jeste li o tome obavijestili Ravnateljstvo policije i kada?

Slijedom navedenog, zahtijevamo od Vas da nam pismenim putem, u zakonskom roku, dostavite tražene podatke i odgovore.

S poštovanjem,
P R E D S J E D N I K

Mario Puškarić

O TOME OBAVIJEST:
- Ravnateljstvo policije, Ured glavnog ravnatelja policije, n/r glavnog ravnatelja policije gosp. Marka Srdarevića,
- policijskim službenicima Policijske uprave varaždinske putem ustrojstvenih jedinica,
- ARHIVA, ovdje.-

 

Broj: SPS-01-02/9-2017.
Zagreb, 16. 1. 2017. godine

POLICIJSKA UPRAVA VARAŽDINSKA
URED NAČELNIKA
n/r načelnika gosp. Darka Jurčeca

 

PREDMET: RAD POLICIJSKIH SLUŽBENIKA NA DRUGIM POSLOVIMA,
- pojašnjenje i postupanje, traži se.-

 

Poštovani načelniče, gospodine Jurčec,

Sindikat policijskih službenika zaprimio je veći broj pritužbi s terena o kroničnom nedostatku policijskih službenika na nivou policijskih postaja Vaše policijske uprave na poslovima ophodne ili pozorničke djelatnosti.

U pritužbama se navodi da policijske postaje nisu sukladno postojećoj sistematizaciji popunjene te da policijski službenici odlaze na "dugogodišnje" ispomoći unutar svoje postaje, ali i drugih ustrojstvenih jedinica Vaše uprave, te se samim time produbljuje problem nedostatka policijskih službenika na terenu.
Iako djelomično podržavamo da policijski službenici odlaze na ispomoć u druge ustrojstvene jedinice ne podržavamo stav da su pojedini službenici na ispomoćima duži niz mjeseci, pa čak i godina, dok se u policijskim postajama istovremeno neposredni rukovoditelji bore s nedostatkom ljudstva i odrađivanjem redovnih zadaća na terenu.

Naime, problem na koji imamo pritužbu je u nepotrebnom višemjesečnom, pa čak i višegodišnjem, premještaju policijski službenika na drugo radno mjesto unutar policijskih postaja bez da se istima izdaje rješenje o premještaju ili nalog za obavljanje poslova, što bi bilo povoljnije za policijskog službenika, jer bi time primao plaću radnog mjesta koje obavlja. Isto tako svjesni smo da neka od takvih rješenja za pojedina radna mjesta policijski službenik ne može ni dobiti, ako je premješten na radno mjesto koje je sukladno Pravilniku o unutarnjem redu MUP-a za tu ustrojstvenu jedinicu u potpunosti popunjeno, pa je time to radno mjesto u pravilu nepostojeće radno mjesto, ali se na njega po usmenoj zapovijedi nadređenog rukovoditelja policijski službenik ipak premješta po navodima iz pritužbi.

U praksi se policijski službenici iz temeljne policije zbog famozne „potrebe službe“ privremeno premještaju na druge poslove, pa čak i na poslove kriminalističke policije, i to na radna mjesta koja su već u potpunosti popunjena. Kod takvih "premještanja" navedeni policijski službenici se dnevnim rasporedom rada i dalje vode na rasporedu u temeljnoj policiji, ali odoru i ophodnu djelatnost nisu vidjeli mjesecima, a poneki čak i godinama. Isto tako cijelo to vrijeme ne dobivaju naknadu za građansko odijelo upravo zbog činjenice da duže policijsku odoru i službeno se vode da rade u temeljnoj policiji, iako to u naravi nije tako, pa ih s ovakvim načinom uz pravo na plaću za radno mjesto zakidate i za pravo na građansko odijelo, te time diskriminirate u odnosu na druge policijske službenike koji obavljaju iste poslove kao i oni.

Zbog navedenih premještanja policijskih službenika događaju se situacije da u pojedinim policijskim postajama u smjeni na terenu radi maksimalno jedna ophodnja koja pokriva ponekad teritorijalnu nadležnost cijele policijske postaje.

Slijedom navedenog od Vas tražimo da nam u zakonskom roku, pozivom na broj gornji, dostavite pismenim putem slijedeće odgovore:

1. Koliko je policijskih službenika raspoređeno na rad u druge ustrojstvene jedinice unutar Vaše policijske uprave, u kojem vremenskom periodu, temeljem kojeg propisa i temeljem kojeg pravnog akta?

2. Koliko je policijskih službenika unutar svojih ustrojstvenih jedinica raspoređeno da radi na drugim radnim mjestima, u kojem vremenskom periodu, temeljem kojeg propisa i temeljem kojeg pravnog akta?

3. Da li su policijski službenici koji su premještani na rad u kriminalističku policiju, iako su po rješenju policijski službenici temeljne, prometne ili granične policije, dobivali naknade za građansko odijelo, temeljem kojeg propisa su obavljali poslove kriminalističke policije i temeljem kojeg akta su raspoređeni na te poslove?

4. Da li ste Vi kao čelna osoba Vaše policijske uprave izvijestili Ravnateljstvo policije o nedostatku policijskih službenika u Vašoj policijskoj upravi, ako jeste, kada i o kojem se broju policijskih službenika radi?

5. Koje su to potrebe službe radi kojih je tolika potreba za takvim prividnim premještanjima unutar ustrojstvenih jedinica Vaše policijske uprave protivno Pravilniku o unutarnjem redu MUP-a, po čijem odobrenju se to čini i jeste li o tome obavijestili Ravnateljstvo policije i kada?


S poštovanjem,


P R E D S J E D N I K

Mario Puškarić

 

O TOME OBAVIJEST:
- Ravnateljstvo policije, Ured glavnog ravnatelja policije, n/r glavnog ravnatelja policije gosp. Marka Srdarevića,
- policijskim službenicima Policijske uprave varaždinske putem ustrojstvenih jedinica,
- ARHIVA, ovdje.-

KONTAKT

SINDIKAT POLICIJSKIH SLUŽBENIKA

10000 ZAGREB, Avenija Gojka Šuška 1
I. PAVILJON (zeleni) / prizemlje
 
Radno vrijeme:
radnim danom od 8,00 do 16,00 sati

 

Telefon: 01/ 2426-296, specijal: 26-296
Telefaks: 01/ 2426-246, specijal: 26-246
E-mail: info@spsh.hr