Zagreb, Avenija Gojka Šuška 1 - I. PAVILJON, prizemlje
Tel. 01/ 2426-296, spec. 26-296
Pravo na građansko odjelo Grupe za posebna osiguranja UPPS-a

Pravo na građansko odjelo Grupe za posebna osiguranja UPPS-a

Broj: SPS-01-02/11-2017.
Zagreb, 17. 1. 2017. godine

 

RAVNATELJSTVO POLICIJE
UPRAVA ZA POSEBNE POSLOVE SIGURNOSTI
Služba za osiguranje i zaštitu štićenih objekata i prostora
n/r voditelja gosp. Sebastijana Šimića

 

PREDMET: GRUPA ZA POSEBNA OSIGURANJA,
- pravo na građansko odijelo,
- očitovanje, traži se.-

 

Poštovani voditelju, gospodine Šimić,

Sindikat policijskih službenika zaprimio je pritužbu policijskih službenika Grupe za posebna osiguranja Vaše ustrojstvene jedince koji nisu ostvarili pravo na građansko odijelo za 2016. godinu iako poslove svog radnog mjesta obavljaju isključivo u građanskom odijelu.

Naime, policijski službenik ima pravo na građansko odijelo sukladno čl. 28. st. 4. Zakona o policiji, ako obavlja policijske poslove primjenom policijskih ovlasti isključivo u građanskom odijelu.

Isto tako sukladno čl. 2. Pravilnika o načinu i uvjetima za ostvarivanje prava policijskih službenika na građansko odijelo policijski službenik koji, sukladno opisu poslova radnog mjesta, tijekom kalendarske godine obavlja policijske poslove primjenom policijskih ovlasti isključivo u građanskom odijelu ima pravo na građansko odijelo, a navedeno pravo ostvaruje i ako je opravdano odsutan s radnog mjesta manje od 6 mjeseci tijekom kalendarske godine.

Obzirom na navedeno molimo Vas da nam dostavite odgovor, pismenim putem u zakonskom roku, iz kojeg razloga policijski službenici Grupe za posebna osiguranja Vaše ustrojstvene jedinice nisu bili u mogućnosti ostvariti navedeno pravo za 2016. godinu te da li su proteklih godina, od kada su Zakon o policiji i Pravilnik o načinu i uvjetima za ostvarivanje prava policijskih službenika na građansko odijelo koji reguliraju to pravo na snazi, ostvarili to pravo i po kojoj osnovi.

S poštovanjem,


P R E D S J E D N I K

Mario Puškarić

 

O TOME OBAVIJEST:
- Ravnateljstvo policije, Ured glavnog ravnatelja policije, n/r glavnog ravnatelja policije gosp. Marka Srdarevića,
- policijskim službenicima navedene ustrojstvene jedinice,
- ARHIVA, ovdje.-

KONTAKT

SINDIKAT POLICIJSKIH SLUŽBENIKA

10000 ZAGREB, Avenija Gojka Šuška 1
I. PAVILJON (zeleni) / prizemlje
 
Radno vrijeme:
radnim danom od 8,00 do 16,00 sati

 

Telefon: 01/ 2426-296, specijal: 26-296
E-mail: info@spsh.hr