SINDIKAT  POLICIJSKIH  SLUŽBENIKA
Zagreb, Avenija Gojka Šuška 1 - I. PAVILJON, prizemlje
Tel. 01/ 2426-296, spec. 26-296
Fax. 01/ 2426-246, spec. 26-246

Smatra li načelnik Filipović da s državnim novcem može raspolagati kako hoće i zašto izbjegava sindikatu i javnosti dati odgovore?!

Broj: SPS-01-02/59-2-2020.
Zagreb, 5. 12. 2020. godine

 

POLICIJSKA UPRAVA PRIMORSKO-GORANSKA
POSTAJA PROMETNE POLICIJE RIJEKA
n/r načelnika gosp. Ivice Filipovića

 

 

PREDMET: NABAVA NAJSUVREMENIJE KAMERE S PREPOZNAVANJEM REGISTARSKE TABLICE
- zahtjev za pristup informacijama, dostavlja se.-

 

VEZA: Naš dopis broj: SPS-01-02/59-2020. od 2. 7. 2020. godine

 

Poštovani načelniče, gospodine Filipović,

Budući da smo Vam uputili dopis, broja datuma iz veze, na koji nam niste odgovorili 5 mjeseci, ovim putem upućujemo Vam u prilogu dopisa službeni Zahtjev za pristup informacijama (Obrazac broj 2 – Obrazac zahtjeva za pristup informaciji) temeljem Zakona o pravu na pristup informacijama sukladno kojem ste nam dužni dostaviti odgovor u roku od 15 dana od dana zaprimanja.

Isto tako ovom prilikom o Vašem neizvršavanju službenih obveza također obavještavamo Službu za unutarnju kontrolu MUP-a, od koje očekujemo da utvrdi iz kojih razloga do sada Sindikatu policijskih službenika niste odgovorili na postavljana pitanja upućena zahtjevom od 2. 7. 2020. godine, a ukoliko utvrdi da postoje elementi Vaše teže povrede službene dužnosti opisane u članku 96. stavku 1. točci 1. Zakona o policiji (neizvršavanje, nesavjesno, nepravodobno ili nemarno izvršavanje službenih obveza) dostavi izvješće načelniku Policijske uprave primorsko-goranske od kojeg se očekuje da po službenoj dužnosti protiv Vas pokrene disciplinski postupak pred nadležnim Odjelom prvostupanjskog disciplinskog sudovanja u Rijeci.

S poštovanjem,

 

PRILOG: - Obrazac broj 2 – Obrazac zahtjeva za pristup informaciji.- 

Naš dopis broj: SPS-01-02/59-2020. od 2. 7. 2020. godine

 https://spsh.hr/obavijesti-sindikata/226-katastrofalni-uvjeti-rada-policajaca-naspram-najsuvremenije-kamere-koja-sluzi-komociji-nacelnika-filipovica

Dnevnik.hr 4. 7. 2020. godine 

https://dnevnik.hr/vijesti/hrvatska/sindikat-policijskih-sluzbenika---611676.html

 

P R E D S J E D N I K

Mario Puškarić

 

O TOME OBAVIJEST:
- Kabinet ministra, n/r ministra gosp. dr. sc. Davora Božinovića,
- Kabinet ministra, Služba za unutarnju kontrolu, n/r voditelja gosp. Željka Kralja,
- Policijska uprava primorsko-goranska, n/r načelnika gosp. Tomislava Dizdara,
- Ured Povjerenika za informiranje, n/r dr. sc. Zorana Pičuljana,
- ARHIVA, ovdje.-

KONTAKT

SINDIKAT POLICIJSKIH SLUŽBENIKA

10000 ZAGREB, Avenija Gojka Šuška 1
I. PAVILJON (zeleni) / prizemlje
 
Radno vrijeme:
radnim danom od 8,00 do 16,00 sati

 

Telefon: 01/ 2426-296, specijal: 26-296
Telefaks: 01/ 2426-246, specijal: 26-246
E-mail: info@spsh.hr