SINDIKAT  POLICIJSKIH  SLUŽBENIKA
Zagreb, Avenija Gojka Šuška 1 - I. PAVILJON, prizemlje
Tel. 01/ 2426-296, spec. 26-296
Fax. 01/ 2426-246, spec. 26-246

Ponovni poziv članovima za utuženje prava na 6% povećanja osnovice plaće za 2016. godinu

Broj: SPS-01-02/86-2-2020.
Zagreb, 11. 9. 2021. godine

 

MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA
svim ustrojstvenim jedinicama

svim zaposlenicima MUP-a RH

 

 

PREDMET: TUŽBE ZBOG NEPOVEĆANJA 6% OSNOVICE ZA IZRAČUN PLAĆA U DRŽAVNOJ SLUŽBI,
ODGOVORNOST REPREZENTATIVNIH SINDIKATA U DRŽAVNOJ SLUŽBI,
- obavijest, dostavlja se.-

 

VEZA:

Naš dopis premijeru Oreškoviću broj: SPS-01-02/41-2016. od 8. 7. 2016. godine.
Naš raspis broj: SPS-01-02/86-2020. od 29. 12. 2020. godine.

 

Poštovane kolegice i kolege,

Uputili smo vam raspis, broja i datuma iz veze, kojim smo vas upoznali s činjenicom da smo osigurali svakom članu Sindikata policijskih službenika besplatnu pravnu pomoć odvjetničkog ureda radi podnošenja tužbe i sudskog ostvarivanja prava na isplatu neisplaćenog uvećanja osnovice na plaću od 6% u državnoj službi za 2016. godinu, a čemu prethodi podnošenje zahtjeva za mirno rješavanje spora, koji se podnosi stvarno nadležnom općinskom državnom odvjetništvu i koji za posljedicu ima zastajanje tijeka zastarnih rokova.

Ova godina je zastarna godina za pokretanje tužbi jer protiče peta godina od mogućnosti ostvarenja prava na isplatu uvećane osnovice na plaću u 2016. godini tako da je državnim službenicima preostalo još nešto više od 1/3 iznosa za koje su uskraćeni (5 mjesečnih iznosa plaće), a budući da je dosad tužbu podnijelo svega oko 2000 državnih službenika i da je vijeće Vrhovnog suda RH dopustilo prijedlog za rješavanje pravnog pitanja važnog za jedinstvenu primjenu prava od Općinskog suda u Slavonskom Brodu, pozivamo sve članove Sindikata policijskih službenika da putem nas, odnosno odvjetničkog ureda s kojim smo članovima osigurali besplatnu pravnu pomoć, podnesu zahtjev za mirno rješenje spora kako bi u svakom konkretnom slučaju nastupio zastoj tijeka zastare i time se očuvala mogućnost sudskog ostvarenja barem preostalih, zasad nezastarjelih iznosa plaće za 2016. godinu.

Naime, odlukom Vrhovnog suda RH, koja će uslijediti kroz tri mjeseca bit će zauzeto pravno stajalište imaju li državni službenici pravo na uvećanje osnovice za plaću u državnoj službi za 2016. godinu od 6 % (kao što su to ostvarili javni službenici), što za cilj ima osiguranje jedinstvene primjena prava od strane svih sudova u Hrvatskoj.

Podnošenjem zahtjeva za mirno rješenje spora članovi će si očuvati mogućnost sudskog ostvarenja dosad nezastarjelih mjesečnih iznosa neisplaćenog dijela plaće (jer im se neće moći istaknuti prigovor zastare za te iznose), naravno, pod pretpostavkom pozitivnog stava Vrhovnog suda RH za državne službenike.

Želimo podsjetiti sve zaposlenike MUP-a da smo se prvi obratili Tihomiru Oreškoviću, tadašnjem predsjedniku Vlade RH i to 8. 7. 2016. godine dopisom broj: SPS-01-02/41-2016. kojim smo ga upitali zbog čega Vlada RH nije primijenila odredbu Dodatka sporazumu o osnovici plaće u državnim službama od 23. 3. 2009. kojeg je zaključila sa sindikatima državnih službi dana 2. 8. 2012. godine, a kojom je bila u obvezi s 1. 1. 2016. godine automatski povećati 6% osnovicu za plaću u državnoj službi s iznosa od 5.108,84 kuna na 5.415,37 kuna. Tada se i medijima obratio Božo Petrov, tadašnji potpredsjednik Vlade RH, kojom prilikom je izjavio, citiramo: „Vlada zna svoje obveze tako da sigurno neće ostaviti bilo kakva dugovanja vezano za obveze koje mora isplaćivati tijekom godine. Znam da se postavlja pitanje zbog čega nisu bile planirane u proračunu, a nisu zbog toga jer su se trebali nastaviti pregovori sa sindikatima.“

Budući da su službeni pokazatelji Državnog zavoda za statistiku pokazali poboljšanje stanja odnosno rast realnog BDP-a na međugodišnjoj razini 2 i više posto za dva uzastopna tromjesečja 2015. godine osnovica za plaću u državnim službama trebala se automatski u siječnju 2016. godine primijeniti i povećati za 6% te iznositi 5.415,37 kuna, a ne ostati na 5.108,84 kuna sukladno navedenom Sporazumu od 23. 3. 2009. godine.

Tada smo pitali i reprezentativne sindikate u državnoj službi što čine po ovom pitanju jer su oni jedini koji mogu pregovarati s Vladom RH sukladno Zakonu o reprezentativnosti udruga poslodavaca i sindikata. Očekivano, odgovore od njih nismo dobili jer tko smo mi, a i vi, da nam ta gospoda podnose račune za bilo što što oni potpisuju.

Njima je ipak važniji njihov mir s poslodavcem kako ih taj isti poslodavac ne bi propitivao o njihovom profitu i zaradi (iako su neprofitne udruge) i kako bi im, s vremena na vrijeme, uplatio koji milijunčić za sportske igre, stanogradnju i slične aktivnosti. Još važnije im je da nitko ne narušava njihov sindikalni mir u kojem si uz plaće koje primaju od MUP-a isplaćuju kojekakve naknade i plaće od desetak tisuća kuna s računa sindikata, imaju tajnice, vozače, službena vozila i druge luksuze koji si čak ne mogu priuštiti ni najviši dužnosnici i menadžeri uspješnih tvrtki. Upravo zato jer javno govorimo i o svojom „kolegama“ sindikalistima, doduše na kritički način jer se ne ponašamo poput njih, nas ne podnose i nazivaju „minornim“, „mizernim“ i slično pitajući nas gdje smo bili 1900 i neke.

Za razliku od nas, reprezentativni sindikati (a i oni drugi koji su krenuli tim obrascem ponašanja), pridobivaju vas u svoje sindikate proizvodima i uslugama na kojima itekako dobro na vama zarađuju uz „masnu“ mjesečnu članarinu, čime si osiguravaju stalni izvor prihoda. Stoga dok ste kod njih u „dužničkom ropstvu“ nemate pravo glasa, osim obveze da redovno plaćate članarinu i svoje obveze. Upravo zbog te činjenice, koje je itekako svjestan i poslodavac, mogu raditi što žele i dok je tako oni ostaju vjerni partneri poslodavca na štetu svih nas, što pokazuje i ova petogodišnja šutnja po pitanju povećanja osnovce za izračun plaća u kojoj su zaposlenici MUP-a izgubili u prosjeku od 4.000 do 10.000 kuna.

Što god oni mislili o nama, mi smo drugačiji sindikat koji ne zarađuje na svojim kolegama i ne bavi se trgovinom i prodajom, već se trudi biti bolji i svojim radom mijenjati sustav na bolje i boriti se za prava svih zaposlenika, bila ona materijalna, socijalna, statusna ili bilo koja druga. Tome je dokaz i ovo materijalno pravo za koje smo se prvi oglasili i prvi pokrenuli tužbe zahvaljujući kolegama koji su se odvažili tužiti, jer da njih nije bilo danas Vrhovni sud RH ne bi ni odlučivao u ovom predmetu.

Mnogi su nam postavili pitanje zašto odmah nismo pozvali sve članove da podnesu tužbe, pa ćemo kroz par riječi dati odgovore i na to pitanje.

Naime, na ovakav način odlučili smo se iz razloga jer nam tada nije bilo poznato kakav su dogovor sklopili reprezentativni sindikati državnih službi s Vladom RH, prilikom sastanka s tadašnjim potpredsjednikom u proljeće 2016. godine, i utječe li takav „dogovor“ na ostvarenje ovog prava te dobivanje spora, stoga nismo željeli biti neodgovorni i pozvati sve članove na podnošenje tužbi kako im ne bi prouzročili štetu i sudske troškove zbog gubitka spora, kako su to činili čelnici nekih sindikata, samo da bi privukli nove članove, a sada ih više nema niti u sindikatu niti u MUP-u.

Isto tako kada smo potakli to pitanje i kada je nastao javni pritisak i na Vladu RH i na reprezentativne sindikate, par mjeseci kasnije, točnije 23. 12. 2016. godine reprezentativni sindikati državnih službi su s Vladom RH sklopili Sporazum o izmjenama i dopunama Sporazuma o osnovici za plaće u državnim službama kojim su zajednički utvrdili nespornu osnovicu za obračun plaće za državne službenike i namještenike u 2016. godini u iznosu od 5.108,84 kune, čime su na štetu svih nas ugovorom pristali na NEPOVEĆANJE osnovice za 2016. godinu na iznos od 5.415,37 kuna.

Iz kojih razloga su to učinili morate pitati njih, jer njima je jako dobro poznato zašto su svoje potpise stavili na taj sporazum, kojim su učinili nesagledivu štetu svima nama, a koji su definitivno utjecali i na sudsku praksu i trajanje sudskih postupaka koji su sada već djelomično ušli u zastaru, pa time doveli do toga da će o ovom pravu u konačnici odlučiti Vrhovni sud RH, čime su sve državne službenike oštetili za 6% povećanja plaće u 2016. godini i doveli u pitanje izglednost dobivanja spora u predmetnim tužbama i nastupanje zastare. Isto tako podsjetit ćemo da su ti isti reprezentativni sindikati nedavno pozvali kolege da tuže za ovo pravo, pa se postavlja pitanje imaju li oni obraza i zar to nije krajnje licemjerje da prije četiri godine propagiraš i zastupaš jedan stav i potpišeš u ime svih nas da se odričeš tog prava, a nakon toga pozivaš ljude na tužbu jer ipak postoji mogućnost ostvarivanja tog prava.

Zaključno, ako stav Vrhovnog suda RH i bude u korist državnih službenika i ako danas podnesu zahtjev za mirno rješenje spora, u startu su izgubili gotovo 2/3 iznosa koju su zapravo trebali dobiti redovnim putem 2016. godine, a sve zahvaljujući gospodi iz reprezentativnih sindikata u državnoj službi i njihovom pogodovanju poslodavcu iz samo njima znanih razloga.

Isto tako, priče nekih sindikata o postojanju mogućnost tužbi protiv reprezentativnih sindikata zbog potpisivanja sporazuma na štetu svih nas su jedan dio tog igrokaza kako bi vas privukli u članstvo i rekli vam ono što zapravo želite čuti, odnosno što sve nas smeta. Da budemo sasvim jasni, iako bi i mi željeli da ti reprezentativni sindikati odgovaraju za štetu koju su nam prouzročili, nema pravne osnove za potraživanje odštete od njih. Naime, svaki zaposlenik svojim članstvom u sindikatu daje ovlast tom sindikatu, poput punomoći u klasičnom postupku, da ga zastupa u pregovorima s poslodavcem, a sukladno Zakonu o reprezentativnosti udruga poslodavaca i sindikata ta ovlast pregovora s Vladom RH isključivo je i jedino na reprezentativnim sindikatima jer imaju više od 20% zaposlenika u svom članstvu od ukupnog broja sindikalno organiziranih zaposlenika u državnoj službi. Njihova odgovornost postoji jedino jer nas nisu obavještavali o tijeku pregovora te nam omogućavali iznošenje mišljenja i prijedloga sukladno čl. 9. st. 6. Zakona o reprezentativnosti udruga poslodavaca i sindikata, za što trenutno tražimo pravno mišljenje, a time i mogućnost adekvatne reakcije, zbog štete koju su time počinili ,ne samo našim članovima, nego i drugim zaposlenicima MUP-a.

S obzirom na to da zastarni rokovi za sudsko ostvarenje prava na isplatu uvećane osnovice plaće za prosinac 2015. teku od 15. siječnja 2016., napominjemo da npr. 15. siječnja 2021. godine nastupa zastara za sudsko ostvarenje prava na uvećanu osnovicu plaće za prosinac 2015., a zastara će za sve sporne iznose nastupiti unutar godinu dana, odnosno zaključno 15. siječnja 2022. jer se pravo na povećanje osnovice odnosi se na sve mjesece u 2016. godini.

Budući da uskoro očekujemo stav Vrhovnog suda RH, koji će odgovoriti na pitanje imaju li državni službenici pravo na isplatu 6% uvećanja osnovice za plaću u 2016. godini, ponovno nudimo mogućnost i pozivamo sve članove da putem Sindikata policijskih službenika, odnosno odvjetničkog ureda s kojim smo ugovorili besplatnu pravnu pomoć, podnesu zahtjev za mirno rješenje spora, čime će doći do zastoja zastranih rokova za dosad nezastarjele mjesečne iznose.

Dok se očekuje očitovanje državnog odvjetništva koje ima zakonski rok od 90 dana za donošenje odluke povodom podnesenog zahtjeva za mirno rješenje spora, za očekivati je da će Vrhovni sud RH u međuvremenu zauzeti pravni stav o konkretnoj pravnoj stvari, čime će se prije podnošenja tužbe sudu znati kakva će biti sudska praksa, odnosno s velikom vjerojatnošću će se znati ishod pokrenutih postupaka. Naglašavamo da u slučaju podnošenja zahtjeva za mirno rješavanje spora, pod pretpostavkom da stav Vrhovnog suda RH bude negativan za državne službenike, član ima mogućnost odustati prije podnošenja tužbe na sud te neće snositi nikakve troškove odvjetnika i postupka. Ako bi stav Vrhovnog suda RH bio pozitivan za državne službenike, članovi koji su podnijeli zahtjeve za mirno rješenje spora imat će očuvano pravo na sudsko ostvarenje nezastarjelih mjesečnih iznosa plaće.

Sindikat policijskih službenika osigurao je svojim članovima besplatnu pravnu pomoć i podnošenje tužbe putem odvjetničkog ureda na način da je član dužan samostalno snositi troškove financijskog vještačenja ako ga odredi sud (troškovi koji se u slučaju uspjeha u sporu dosuđuju na teret suprotne strane), dok će odvjetnički ured troškove u slučaju uspjeha naplatiti od suprotne strane od dosuđenih i isplaćenih parničnih troškova.

Za slučaj odustanka u bilo kojoj drugoj fazi postupka nakon podnesene tužbe na sud član će biti u obvezi platiti trošak angažiranog odvjetnika i sudskog postupka koji će do tada nastati, što uključuje i eventualne troškove suprotne strane, dok će u slučaju gubitka spora biti u obvezi snositi samo troškove sudskog postupka i troškove suprotne strane, ali ne i nastale troškove svojeg odvjetnika.

Kako bi ostvarili besplatnu pravnu pomoć potrebno je popuniti i potpisati Ugovor o zastupanju u dva (2) primjerka te svaku od punomoći u jednom primjerku (3 vrste punomoći označene brojevima 1 , 2 i 3), koje Vam dostavljamo u prilogu, a dostupni su i na web stranici Sindikata pod izbornikom „OBRASCI“ i dostaviti ih:

- osobno u sjedište Sindikata radnim danom u vremenu od 7,00 do 15,00 sati, kojom prilikom ćemo vam na preslici udariti urudžbeni žig kao dokaz da smo preuzeli predmet ili

- poštom preporučeno s povratnicom na adresu sjedišta Sindikata kako bi imali dokaz da smo predmet preuzeli.

S obzirom na činjenicu da 15. rujna 2021. nastupa zastara za još jedan mjesec, svi članovi Sindikata policijskih službenika koji se odluče do 14. rujna 2021. godine na pokretanje postupka utuženja navedenog prava postoji mogućnost slanja skenirane dokumentacije i putem mail adrese odvjetničkog ureda koja je naznačena na memorandumu punomoći odvjetničkog ureda uz obvezu dostave originalne dokumentacije Sindikatu na gore naznačen način.

S poštovanjem,

 

PRILOG: - Ugovor o zastupanju i punomoć.-

 

P R E D S J E D N I K

Mario Puškarić

 

Dopis od 29. 12. 2020. godine:

https://spsh.hr/obavijesti-sindikata/245-tuzbe-zbog-nepovecanja-osnovice-od-6-u-2016-godini-i-odgovornost-reprezentativnih-sindikata

Dopis od 8. 7. 2016. godine:

https://spsh.hr/obavijesti-sindikata/43-povecanje-6-osnovice-za-izracun-place-u-drzavnoj-sluzbi

Ugovor o zastupanju i punomoć:

https://spsh.hr/images/Obrasci/SPS_novi_obrasci/Ugovor_o_zastupanju_punomoci.pdf

 

 

 

KONTAKT

SINDIKAT POLICIJSKIH SLUŽBENIKA

10000 ZAGREB, Avenija Gojka Šuška 1
I. PAVILJON (zeleni) / prizemlje
 
Radno vrijeme:
radnim danom od 8,00 do 16,00 sati

 

Telefon: 01/ 2426-296, specijal: 26-296
Telefaks: 01/ 2426-246, specijal: 26-246
E-mail: info@spsh.hr